Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Academydd o Fangor yn para’n un o Bencampwyr Rafftio Dŵr Gwyn Ewrop

Tîm Rafftio Dŵr Gwyn PrydainTîm Rafftio Dŵr Gwyn PrydainMae academydd o Brifysgol Bangor wedi cynrychioli Prydain ym Mhencampwriaethau Rafftio Dŵr Gwyn Ewrop 2016 yn Tacen, Slofenia yn ddiweddar.

Mae Dr Suzie Jackson, darlithydd yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion, wedi bod yn cynrychioli Prydain yn nhîm rafftio dŵr gwyn y merched ers bron i bedair blynedd. Daeth tîm Prydain yn fuddugol ym Mhencampwriaethau Ewrop yn ddiweddar, gan gadw eu teitl fel Pencampwyr Ewrop ar ôl eu llwyddiant yn Bosnia a Herzegovina yn 2015.

Mae'r gystadleuaeth yn cynnwys pedair ras; ras gyflym yn erbyn y cloc, ras benben, ras slalom ac, yn olaf, ras ddygnwch i lawr afon. Cafodd tîm merched Prydain ddechrau da i’r gystadleuaeth; nhw oedd y tîm cyflymaf yn y ras yn erbyn y cloc, ac fe wnaethon nhw ennill pob ras benben, gan guro tîm Rwsia yn y rownd derfynol. Cynhaliwyd y ras slalom ar yr ail ddiwrnod lle gorffennodd tîm Prydain yn bedwerydd. Gyda thair ras wedi eu cwblhau, roedd tîm Prydain yn dechrau'r ras ddygnwch olaf yn yr ail safle, chwe phwynt y tu ôl i Rwsia. Gwnaeth y tîm eu gorau glas yn ystod y ras olaf, gan oddiweddyd Rwsia a’r holl dimau eraill i ennill y fedal aur, ac arweiniodd hynny at fod yn fuddugol yn y gystadleuaeth gyfan.

Dywedodd Dr Jackson: "Fel tîm, rydym wrth ein boddau ein bod wedi cadw ein teitl fel Pencampwyr Rafftio Ewrop! Hoffwn ddiolch yn bersonol i'r Ysgol Gwyddorau Eigion am fod mor gefnogol ac am ganiatáu’r amser imi gystadlu. Rydym bellach yn edrych ymlaen at bencampwriaethau’r byd yn Al Ain yn yr Emiradau Arabaidd Unedig ym mis Hydref lle rydym yn gobeithio ennill medal."

Straeon perthnasol:
Pencampwraig Rafftio Dŵr Gwyn Ewrop yn Ennill Doethuriaeth
Fideo o’r ras olaf

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2016