Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Addysg feddygol yng ngogledd Cymru

Mae Prifysgol Bangor wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ei fod yn bwriadu ehangu addysg feddygol ledled Cymru, sy'n cynnwys cyfleoedd newydd i astudio yn y gogledd.

O 2019, trwy gydweithrediad rhwng Prifysgolion Caerdydd a Bangor, bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â'u gradd meddygol israddedig yn llawn yn y gogledd.

Dywedodd yr Is-Ganghellor, yr Athro John G. Hughes: "Mae hwn yn ddatblygiad hynod gyffrous, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Phrifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er mwyn addysgu llawer mwy o feddygon yng ngogledd Cymru dros y blynyddoedd nesaf.

"Bydd y datblygiad hwn, gan ddechrau yn 2019, yn ein galluogi i ehangu'r addysg feddygol a ddarperir ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Bangor a chyflwyno mwy o fyfyrwyr meddygol i'r gogledd, a fydd yn sicr o fod o fudd i gleifion a'r cyhoedd yn y rhanbarth.

"Hoffwn ddiolch i bawb a fu'n ymwneud â hyn. Mae llawer o waith caled o’n blaenau, a gwn y bydd pawb yn gwneud popeth y gallant er mwyn sicrhau bod y fenter yn llwyddo."

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething: “Rwy’n falch iawn o allu cyhoeddi y bydd myfyrwyr nawr yn gallu dechrau’r daith at fod yn feddygon drwy astudio meddygaeth yn y Gogledd. Daw hyn yn sgil cydweithio rhwng prifysgolion Cymru i fynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu o ran cynnal ein gweithlu meddygol yng Nghymru.”

Bydd y datblygiad hwn yn helpu'r myfyrwyr i wneud cysylltiadau a chynllunio ar gyfer eu hyfforddiant ôl-raddedig yn yr un ardal. O dan y cynlluniau newydd, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau hirach yng ngogledd Cymru a mwy o bwyslais ar weithio yn y gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2018