Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ailgyfodi Cymdeithas y Ddrama Gymraeg

Y mae’n fwriad gan rai o fyfyrwyr ôl-radd Ysgol y Gymraeg atgyfodi hen gymdeithas a sefydlwyd yma ym Mangor yn 1923 dan lywyddiaeth neb llai na’r bardd R. Williams Parry sef CYMDEITHAS Y DDRAMA GYMRAEG. 

Yr actorion adnabyddus, John Ogwen a Maureen Rhys yn ystod cynhyrchiad gan y myfyrwyr.Yr actorion adnabyddus, John Ogwen a Maureen Rhys yn ystod cynhyrchiad gan y myfyrwyr.Roedd y myfyrwyr yn awyddus i godi cwmni drama a fyddai’n fodd i ddwyn myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol at ei gilydd i ychwanegu at y profiad o ddysgu ag o gymdeithasu. Wedi holi ychydig darganfuwyd fod  yna Gymdeithas Ddrama Gymraeg yn bodoli eisoes yn y Brifysgol ond ei bod yn segur ers blynyddoedd maith. Aethpwyd i ymchwilio i hanes y Gymdeithas hon yn Archifdy’r Brifysgol a darganfuwyd yno dystiolaeth i’r Gymdeithas Ddrama fod yn fudiad llewyrchus a llwyddiannus iawn, ac yn rhan anatod o’r Gymdeithas Gymraeg ym Mangor, yn enwedig felly o dan arweiniad rhai o lenorion ac academwyr enwocaf Cymru R. Williams Parry, Ifor Williams, Thomas Parry a John Gwilym Jones, rhai a fu hefyd yn aelodau o staff Ysgol y Gymraeg yma ym Mangor.

Bu’r Gymdeithas Ddrama hon yn teithio hefyd a chafodd nifer o fyfyrwyr gyfle i berfformio ar lwyfannau ledled Cymru.  Mae hen raglenni’r perfformiadau hyn wedi eu diogelu ac mae nifer dda o’r myfyrwyr hynny a oedd yn perthyn i’r Gymdeithas wedi dod yn enwog iawn eu hunain yn eu tro. Yn eu mysg mae enwau cyfarwydd fel John Ogwen a Maureen Rhys, dau o Gymrodyr er Anrhydedd Prifysgol Bangor.

Eleni, byddwn yn rhoi bywyd newydd i’r Gymdeithas hon gyda’r bwriad o ddathlu’r hyn sydd wych ym myd y ddrama Gymraeg – y traddodiadol a’r newydd.

Cynhyrchiad arall gyda John Ogwen, Maureen Rhys ac eraill.Cynhyrchiad arall gyda John Ogwen, Maureen Rhys ac eraill.Un o’r rhai sy’n gyrru’r fenter yw Diane Jones sy’n ymchwilio ar gyfer PhD i’r dramâu a ysgrifennodd yr awdures enwog Kate Roberts.  Os oes gennych ddiddordeb ymuno â’r Gymdeithas rhowch wybod drwy anfon neges ati i’r cyfeiriad hwn: wepe0a@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2012