Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Anrhydeddau i ysgolheigion Eidaleg Bangor

Bu’n chwe mis rhagorol i ysgolheigion Eidaleg ym Mangor.

 

I Athro er Anrhydedd Eidaleg Bangor, yr Athro Anna Laura Lepschy (UCL), dyfarnwyd Medal Serena am Astudiaethau Eidalaidd gan yr Academi Brydeinig. Wrth dderbyn y fedal, dywedodd yr Academi Brydeinig: “Mae Laura Lepschy wedi cynyddu’n fawr ein gwybodaeth o ddiwylliant yr Eidal ers y Dadeni hyd at y presennol, trwy ei hymchwiliadau dyfeisgar i bynciau yn y theatr, naratif, ysgrifennu teithio, celfyddyd, amrywiaethau ar iaith, a’r meysydd lle mae llenyddiaeth ac iaith yn gorgyffwrdd.” Enillwyd yr un wobr gan ŵr yr Athro Lepschy, sef yr Athro Giulio Lepschy (UCL) yn 2002, felly dyma’r tro cyntaf i ŵr a gwraig ennill y wobr.

 

Mae gwobr yr Athro Lepschy yn un o gyfres o anrhydeddau sydd wedi dod i ran staff yr adran Eidaleg yn Ysgol Ieithoedd Modern Bangor yn ddiweddar. Mae ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa wedi dod i’r amlwg: i Mattia Marino, dyfarnwyd Cymrodoriaeth ieuaf yn yr Athrofa ar gyfer Astudiaethau Germanaidd a Romáwns (Institute of Germanic and Romance Studies) yn Llundain, a bydd hyn yn caniatáu iddo gwblhau erthygl hir ar rym tanseiliol cyrff benywaidd grotésg mewn ysgrifennu gan ferched yn Ewrop; yn ddiweddar, mae Maria Cristina Seccia wedi bod yn gweithio ar gyfieithiad o farddoniaeth Eidalaidd-Ganadaidd, ac mae detholiad o’i chyfieithiadau ar fin cael ei gyhoeddi yn y flodeugerdd Writing Our Way Home dan olygyddiaeth Licia Canton; ac i Gerwyn Owen, deiliad ysgoloriaeth cyfrwng-Cymraeg, sy’n cael ei oruchwylio gan Ieithoedd Modern ar y cyd â Diwydiannau Creadigol, dyfarnwyd ysgoloriaeth uchel ei bri gan y gymdeithas ddiwylliannol Il Circolo i ymchwilio yn Cinecittà, sef archif ffilm genedlaethol yr Eidal yn Rhufain.

 

Mae Pennaeth Eidaleg, Dr Laura Rorato, yn nesáu at derfyn astudiaeth a ariannwyd gan yr AHRC i ymatebiadau cyfoes i waith Caravaggio. Yn ddiweddar, fe drefnodd Dr Rorato, ar y cyd â’r Athro Lepschy a Dr Simona Storchi (Prifysgol Caerlŷr), gynhadledd o’r enw Caravaggio Yesterday and Today: Art, Genius and Legend. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Llundain ar Ionawr 28ain, 2011, yn yr Athrofa ar gyfer Astudiaethau Germanaidd a Romáwns. Dyma’r digwyddiad cyntaf ar Caravaggio a oedd yn ceisio dwyn ynghyd, nid yn unig ysgolheigion o wahanol ddisgyblaethau, ond hefyd ymarferwyr megis llenorion ac artistiaid gweledol.

 

Y digwyddiad ar Carravagio oedd y cyntaf mewn cyfres i’w gynnal eleni. Mae’r Adran Eidaleg hefyd yn cymryd rhan mewn prosiect a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd, dan arweiniad Prifysgol Macerata yn yr Eidal, ar y testun 'Before and Beyond Auschwitz.' Cyflwynir canfyddiadau’r prosiect ddydd Mercher, Chwefror 24ain, 2011 am 2 y prynhawn yn Ystafell Gynhadledd 3. Mae Dr Rorato a Ms Seccia hefyd wrthi’n trefnu seminar undydd ar ffuglen Eidalaidd-Ganadaidd i’w chynnal ym Mhrifysgol Bangor ar Fai 4ydd, 2011. Y prif siaradwyr fydd yr Athro Anna Pia De Luca (Prifysgol Udine) a’r llenor Caterina Edwards.

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2011