Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Apwyntiad yr Athro Robert Rogers

Rydym yn falch o gyhoeddi penodiad yr Athro Robert Rogers o Brifysgol Rhydychen a fydd yn ymuno â'r gyfadran yn ystod 2013. Mae’r Athro Rogers yn arbenigwr blaenllaw y byd ym meysydd rheolaeth wybyddol a gwneud penderfyniadau, a bydd yn arwain sefydlu ym Mangor, labordy newydd yn Psychopharmacology. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r Athro Rogers wedi bod yn cynnal ymchwil i'r swbstradau nerfol a neurocemegol o emosiwn (ac afresymolaeth) gwneud penderfyniadau mewn cyd-destunau di-gymdeithasol a chymdeithasol. Yn ddiweddar, mae wedi ymestyn gwaith yma yn y mecanweithiau niwral sy'n sail i anhwylderau seicolegol megis problemau gamblo ac anhwylder deubegynol. Mae hyn yn cynnwys astudio rôl y serotonin a dopamin mewn shifftiau ymddygiad rhwng hela-risg ac osgoi-risg, a swbstradau niwral o ragfarnau gwybyddol mewn ymddygiad gamblo, fel hela-colledion.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2012