Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Arbenigedd Bangor yn helpu ennill Gwobr Aur yn Chelsea

Natalie Chivers yn gweithio yn Sioe Flodau RHS yn Chelsea.Natalie Chivers yn gweithio yn Sioe Flodau RHS yn Chelsea.Treuliodd Curadur Gardd Fotaneg y Briofysgol, Natalie Chivers, yr wythnos ddiwethaf hyd at ei phenelinoedd mewn pridd yn rhan o dîm dylunio cynllun plannu Gardd Montessori St Nicholas yn Sioe Flodau Chelsea.  Treuliodd Natalie yr wythnos yn plannu pob blodyn a ddewiswyd yn ofalus iawn ar gyfer yr Ardd a enillodd Wobr Aur enwog Chelsea. 

Roedd yr ardd yn cynnwys wal fyw fwytadwy, pyllau trochi a gardd o flodau wedi'u torri lle gallai plant dorri blodau a gwneud “diodydd hud”.  Natalie yw Curadur Gardd Fotaneg Prifysgol Bangor, Gardd Fotaneg Treborth ym Mangor a bu'n gweithio yn Sioe Flodau Chelsea ers 2014 pan oedd yn rhan o Last Ever Show Garden Adam Frost ar Main Avenue.  Sbardunodd hynny ynddi angerdd at ddylunio gerddi a thirlunio.  Mae Natalie bellach yn rhan o dîm dylunio plannu hynod brofiadol, sy'n cael eu comisiynu bob blwyddyn i gynhyrchu cynlluniau plannu anhygoel ar gyfer Gerddi Sioe Flodau Chelsea.

Dywedodd Natalie “Does dim teimlad tebyg iddo, ac mae'r holl waith caled a'r oriau hir yn werth chweil.  Mae gweithio yn Sioeau RHS yn ysbrydoliaeth fawr ac mae'n wych gallu dod â'r holl ysbrydoliaeth yn ól i Dreborth.  Roedd yr ardd eleni'n agos iawn at ein calonnau oherwydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf bu Treborth a'n partner sefydliad Wild Elements yn gweithio'n agos iawn gydag ysgolion lleol.  Bellach rydym yn fwy awyddus byth i greu cynnwrf ymhlith y plant ysgol lleol ynghylch y gerddi a thyfu pethau a'r awyr iach.”

Pe hoffech gwrdd â hi bydd Natalie a'i thîm yn yr Ŵyl Ddarganfod, Maes Sioe Mona ar y 30ain, 31ain o Fai a'r 1af o Fehefin. 

Rhan o'r cynllun plannu Gardd Montessori St Nicholas yn Sioe Flodau Chelsea. Rhan o'r cynllun plannu Gardd Montessori St Nicholas yn Sioe Flodau Chelsea. Mae Natalie yn dysgu myfyrwyr Prifysgol Bangor ar fodiwlau am amrywiaeth planhigion a chadwraeth o blith graddau niferus yr Ysgol Gwyddorau Naturiol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2019