Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Arbenigwyr a disgyblion ysgolion lleol i gyd-drafod Argyfwng Hinsawdd

Mae Prifysgol Bangor yn croesawu disgyblion o ysgolion lleol i Uwchgynhadledd yr Ifanc ar Newid Hinsawdd i'w chynnal yn y Brifysgol heddiw.

Wedi i’r Brifysgol ymuno â'r nifer o sefydliadau ledled y byd drwy ddatgan argyfwng hinsawdd yn ddiweddar, mae'r Brifysgol yn awyddus i weithio ar ddatrusiad ac mae’n angenrheidiol gwneud hynny ar y cyd â phlant a phobl ifanc Cymru.

Bydd y digwyddiad yn dod â disgyblion o Ogledd Cymru ynghyd ag amrediad o arbenigwyr, gwleidyddion, gweithredwyr a busnesau i rannu gwybodaeth a thrafod y dyfodol y mae plant a phobl ifanc am ei weld.

Bydd y prif ddigwyddiad yn rhoi llwyfan i wyddonwyr newid hinsawdd mwyaf blaenllaw Prifysgol Bangor, gan drafod popeth o lygredd plastig i doddiant y capiau iâ. Byddant yn helpu'r plant i ddeall y wyddoniaeth gymhleth a’r materion byd-eang sy'n gysylltiedig â'r argyfwng newid yn yr hinsawdd, ac yn helpu'r plant i wneud synnwyr ohono er mwyn eu grymuso i wneud newidiadau ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd  Dr Nia Young, o’r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol a drefnodd y digwyddiad:

“Fel y nodwyd yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, mae gan blant yr hawl i fynegi barn ar faterion sy'n effeithio arnynt. Prin nad oes llawer o faterion sy'n debygol o gael effaith mor ddifrifol ar ddyfodol plant na chyflwr yr amgylchedd. Rydym wrth ein bodd  i gael gweithio gyda'n cydweithwyr yn y Coleg Gwyddorau’r Amgylched a Pheirianneg a'n Lab Cynaliadwyedd i ddarparu fforwm lle gellir clywed a pharchu barn disgyblion.”

Bydd y digwyddiad hefyd yn cael ei ddefnyddio er mwyn galluogi academyddion Bangor i wrando ar lais ieuenctid Cymru ar y mater o bwys difrifol hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Gorffennaf 2019