Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Arbenigwyr Rhyngwladol ym maes Caethiwed yn mynd i Brifysgol Bangor ar gyfer Cynhadledd

Rhwng 7 a 10 Mai, bydd arbenigwyr rhyngwladol ym maes caethiwed yn mynd i Brifysgol Bangor i gymryd rhan mewn cynhadledd Ewropeaidd ar ymddygiadau caethiwus, sydd i’w chynnal gan Ysgol Seicoleg y Brifysgol.

Bydd academyddion, ymchwilwyr a chlinigwyr o Awstria, Denmarc, yr Almaen, Hwngari, yr Iseldiroedd, Slofenia, y Swistir a’r Deyrnas Unedig yn bresennol yng nghynhadledd wyddonol flynyddol y Gymdeithas Ewropeaidd ar Ymchwil i Gamddefnydd Sylweddau (EASAR).

Yr Athro Miles Cox, Athro Seicoleg Ymddygiadau Caethiwus yn yr Ysgol Seicoleg, fydd yn croesawu’r digwyddiad, a bydd ymysg yr arbenigwyr rhyngwladol blaenllaw a fydd yn rhannu eu hymchwil yn y Gynhadledd.

Yr ysgogiadau dros ddefnyddio alcohol ac ymddygiadau caethiwus eraill yw diddordebau’r Athro Miles Cox. Mae ei waith diweddar yn cynnwys datblygu ymyriadau er mwyn cynorthwyo pobl sy’n gaeth i ffrwyno eu hymateb i sbardunau penodol sy’n eu cymell tuag at eu harferiad caethiwus. Bydd ei gydweithwyr yn cyflwyno eu canfyddiadau diweddaraf. Bydd yr Athro James Intriligator yn datgelu newyddion am ddatblygiad diweddar o’r enw ChimpShop. Gêm ar gyfer ffôn deallus yw hon, a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Bangor ar y cyd â chwmni ‘deilliannol’, i ail-hyfforddi sylw oddi wrth y sbardunau tuag at gaethiwed. Bydd yr Athro Robert Rogers yn cyflwyno canfyddiadau diweddar o’i raglen ymchwil ar hapchwarae, sy’n dangos bod rhai gamblwyr yn methu â dysgu gwerth colli gemau.

Bydd yr Athro David Linden o Brifysgol Caerdydd (gynt o Fangor) yn dychwelyd i roi’r prif gyflwyniad, a fydd yn ymdrin â niwro-ddelweddu a thriniaethau newydd ar gyfer caethiwed. Ceir amrywiaeth eang o gyflwyniadau yn y Gynhadledd, yn ymdrin ag amryw o agweddau ar gaethiwed i alcohol, cyffuriau a gamblo.

Meddai Dr John Parkinson, Pennaeth Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor: “Rwy’n edrych ymlaen at groesawu’r Gynhadledd fawreddog hon i Brifysgol Bangor a’r Ysgol Seicoleg. Mae presenoldeb yr EASAR ym Mangor yn gydnabyddiaeth arall o’r arbenigedd sydd gennym yma ym Mangor ym maes caethiwed ac o statws yr Adran o fewn y maes hwn. Mae’r Athro Cox a minnau’n edrych ymlaen yn benodol at glywed am y canfyddiadau theoretig a chymhwysol diweddaraf yn y maes ymchwil hynod bwysig hwn, yn ogystal â chyfarfod o’r newydd â hen gydweithwyr a chroesawu’r cynadleddwyr rhyngwladol i Fangor.”

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2015