Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis

Dyn dirgel

Dyma ddelwedd o gerdyn post a ddarganfuwyd ymysg yr archifau dros yr Haf. A fedrwch ein helpu?

Pwy  yw’r dyn trwsiadus yma gyda David Lloyd George a beth yw’r achlysur? Un cliw o bosib yw’r arysgrif ar gefn y cerdyn post “with the mayor of Bangor’s compliments”.

Mae'r holl ddelweddau, ffotograffau a dogfennau ar y dudalen hon yn destun cyfyngiadau hawlfraint.

Mae Archifdy Prifysgol Bangor yn gyfrifol am storio a gofalu am gofnodion cynnar y coleg yn ogystal â’n Casgliadau Arbennig a’r Casgliad Cyffredinol o Lawysgrifau Bangor. Mae un ffactor yn gyffredin i’r holl gasgliadau o lawysgrifau, sef eu perthnasedd i hanes, pobl a thopograffi Gogledd Cymru. Serch hynny, mae eu meysydd pwnc yn eang ac o ddiddordeb cenedlaethol yn ogystal ag o ddiddordeb lleol.

Cewch ragor o wybodaeth am ein casgliadau ar ein gwefan http://www.bangor.ac.uk/archives neu ar ein catalog arlein http://calmview.bangor.ac.uk/Calmview

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014