Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis

Llun o’r chwedegau a dynnwyd wrth groesi Pont Borth o’r tir mawr drosodd i’r ynys. O’ch blaen. fe saif yr hen Rock Vaults a’r Rock House. Chwalwyd y Vaults (adeilad a ddefnyddiwyd gan y gweithwyr wrth adeiladu’r bont) yn ystod y gwelliannau a wnaethpwyd i’r ffordd ac wrth adeiladu’r cylchfan.

Mae'r holl ddelweddau, ffotograffau a dogfennau ar y dudalen hon yn destun cyfyngiadau hawlfraint.

Mae Archifdy Prifysgol Bangor yn gyfrifol am storio a gofalu am gofnodion cynnar y coleg yn ogystal â’n Casgliadau Arbennig a’r Casgliad Cyffredinol o Lawysgrifau Bangor. Mae un ffactor yn gyffredin i’r holl gasgliadau o lawysgrifau, sef eu perthnasedd i hanes, pobl a thopograffi Gogledd Cymru. Serch hynny, mae eu meysydd pwnc yn eang ac o ddiddordeb cenedlaethol yn ogystal ag o ddiddordeb lleol.

Cewch ragor o wybodaeth am ein casgliadau ar ein gwefan http://www.bangor.ac.uk/archives neu ar ein catalog arlein http://calmview.bangor.ac.uk/Calmview

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2015