Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma olygfa yn edrych ar draws y Fenai i Fôn gyda Phlas Rhianfa a Glyn Garth i’w gweld yn y pellter.

Sylwer faint o adeiladu a fu ym Mangor Ucha’ ac ar hyd Ffordd Siliwen yn ystod y ganrif ddiwetha’.

Mae'r holl ddelweddau, ffotograffau a dogfennau ar y dudalen hon yn destun cyfyngiadau hawlfraint.

Mae Archifdy Prifysgol Bangor yn gyfrifol am storio a gofalu am gofnodion cynnar y coleg yn ogystal â’n Casgliadau Arbennig a’r Casgliad Cyffredinol o Lawysgrifau Bangor. Mae un ffactor yn gyffredin i’r holl gasgliadau o lawysgrifau, sef eu perthnasedd i hanes, pobl a thopograffi Gogledd Cymru. Serch hynny, mae eu meysydd pwnc yn eang ac o ddiddordeb cenedlaethol yn ogystal ag o ddiddordeb lleol.

Cewch ragor o wybodaeth am ein casgliadau ar ein gwefan http://www.bangor.ac.uk/archives neu ar ein catalog arlein http://calmview.bangor.ac.uk/Calmview

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2015