Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynhyrchiad C.P.G.C. o Nos Ystwyll gan William Shakespeare a berfformiwyd Nadolig 1907. Nodir enwau’r unigolion a’u rôl.

Ffotograffydd : Stiwdio Wickens, Bangor.

Mae Archifdy Prifysgol Bangor yn gyfrifol am storio a gofalu am gofnodion cynnar y coleg yn ogystal â’n Casgliadau Arbennig a’r Casgliad Cyffredinol o Lawysgrifau Bangor. Mae un ffactor yn gyffredin i’r holl gasgliadau o lawysgrifau, sef eu perthnasedd i hanes, pobl a thopograffi Gogledd Cymru. Serch hynny, mae eu meysydd pwnc yn eang ac o ddiddordeb cenedlaethol yn ogystal ag o ddiddordeb lleol.

Cewch ragor o wybodaeth am ein casgliadau ar ein gwefan http://www.bangor.ac.uk/archives neu ar ein catalog arlein http://calmview.bangor.ac.uk/Calmview

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2015