Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffotograff ar gerdyn post o brif fynedfa 'Plas yr Esgob,' Bangor, tua'r 1890au.

Mae 'Plas yr Esgob,' a fu'n Neuadd y Dref yn y degawdau diwethaf, yn dyddio'n ôl i ganol yr unfed ganrif ar bymtheg.

Yn fwyaf diweddar, symudodd Amgueddfa ac Oriel Gelf Gwynedd, 'Storiel', i'r adeilad, gan agor y drysau i'r cyhoedd ar Ionawr 30, 2016.

O Gasgliad R.T. Pritchard.

Os oes gennych luniau yn eich meddiant, a’ch bod yn meddwl y buasent o ddiddordeb i’r Archifdy, cofiwch gysylltu!

Mae Archifdy Prifysgol Bangor yn gyfrifol am storio a gofalu am gofnodion cynnar y coleg yn ogystal â’n Casgliadau Arbennig a’r Casgliad Cyffredinol o Lawysgrifau Bangor. Mae un ffactor yn gyffredin i’r holl gasgliadau o lawysgrifau, sef eu perthnasedd i hanes, pobl a thopograffi Gogledd Cymru. Serch hynny, mae eu meysydd pwnc yn eang ac o ddiddordeb cenedlaethol yn ogystal ag o ddiddordeb lleol.

Cewch ragor o wybodaeth am ein casgliadau ar ein gwefan http://www.bangor.ac.uk/archives  neu ar ein catalog ar-lein http://calmview.bangor.ac.uk/Calmview

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2016