Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif y mis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffotograff o “Barc y Coleg” a gredir iddo gael ei dynnu yn y 1960au. Mae’n anodd credu bod lle i 8 cwrt tenis yn yr ardal hon, sydd heddiw wedi’i phlannu’n drwm â choed.

Darganfyddwyd y llun hwn mewn bocs o luniau a roddwyd i’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig yn ddiweddar gan Ystadau a Chyfleusterau (sydd bellach yn cael ei adnabod fel Gwasanaethau Eiddo a Champws).

Os oes gennych luniau yn eich meddiant, a’ch bod yn meddwl y buasent o ddiddordeb i’r Archifdy, cofiwch gysylltu!

Mae Archifdy Prifysgol Bangor yn gyfrifol am storio a gofalu am gofnodion cynnar y coleg yn ogystal â’n Casgliadau Arbennig a’r Casgliad Cyffredinol o Lawysgrifau Bangor. Mae un ffactor yn gyffredin i’r holl gasgliadau o lawysgrifau, sef eu perthnasedd i hanes, pobl a thopograffi Gogledd Cymru. Serch hynny, mae eu meysydd pwnc yn eang ac o ddiddordeb cenedlaethol yn ogystal ag o ddiddordeb lleol.

Cewch ragor o wybodaeth am ein casgliadau ar http://www.bangor.ac.uk/archives  neu ar ein catalog ar-lein http://calmview.bangor.ac.uk/Calmview

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2016