Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Arddangosfa gelf newydd yn dod â Dementia a’r Dychymyg i Fangor

A all celf wella ansawdd bywyd a lles i bobl sy'n byw â dementia? A all hyd yn oed fod â buddiannau cymdeithasol a chymunedol ehangach? Ac os yw’n Paratoi'r paent mewn gweithdy celf.Paratoi'r paent mewn gweithdy celf.gwneud gwahaniaeth, sut mae'n gwneud hyn - a pham?

Dyma ychydig o'r cwestiynau y mae ymchwil Dementia a’r Dychymyg, a arweinir gan Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia ym Mhrifysgol Bangor, yn ymdrin â nhw. Mae rhan o'r gwaith hwn yn  ymwneud â chydweithio cyffrous rhwng Dementia a’r Dychymyg ac Age Cymru ac yn awr mae gwaith celf o’r gwaith ymchwil yn cael ei arddangos ym Mangor am y tro cyntaf.

Mae Age Cymru wedi agor eu siop ym Mangor (299 Stryd Fawr) i'r astudiaeth, gan ddarparu defnydd o'u ffenestr siop a gofod wal i arddangos gwaith a wnaed gan gyfranogwyr yn yr astudiaeth yn ardal Gogledd Cymru. Meddai, Ruth Jones, Swyddog Datblygu Manwerthu Age Cymru:

“Rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o arddangosfa mor arloesol a chyffrous”. 

“Fel yr elusen genedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru, mae gan Age Cymru hanes hir sefydlog o ymgyrchu a chefnogi pobl hŷn yr effeithir arnynt gan ddementia, yn ogystal â theuluoedd a gofalwyr”. 

“Rydym hefyd yn cynnal gŵyl gelfyddydau flynyddol o'r enw Gwanwyn sy'n dathlu creadigrwydd mewn bywyd diweddarach, ac felly mae'r synergedd â phrosiect Dementia a’r Dychymyg Prifysgol Bangor yn berffaith”.

“Byddwn yn annog pawb i fanteisio ar y cyfle i weld yr arddangosfa hon yn ein siop Age Cymru ym Mangor.”

Cafodd y gwaith celf a gynhyrchwyd gan gyfranogwyr yn yr astudiaeth o Ogledd Cymru ei arddangos mewn orielau yn Sir Ddinbych yn dilyn 12 wythnos o Un o'r canlyniadau o arbrofi efo cyanotype mewn gweithdy celf.Un o'r canlyniadau o arbrofi efo cyanotype mewn gweithdy celf.ymgysylltu, yn gwylio a gwneud celf gydag artist proffesiynol. Bydd yr arddangosfa hon yn mynd â’r gwaith i leoliad newydd, ac yn rhoi cyfle i gynulleidfa newydd weld y gwaith drostynt eu hunain

Mae'r arddangosfa yn cael ei churadu’n fedrus gan Wasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych, partneriaid cydweithredol yng Ngogledd Cymru. Bydd yr arddangosfa ar agor o fis Awst 26ain tan 13eg Medi.  Mae'r siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 9am – 5pm.

Bydd cyfle i gwrdd ag aelodau o'r tîm ymchwil a staff o Wasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych i gael mwy o wybodaeth am yr ymchwil a’r gweithgareddau celf a gynhelir yn y dyfodol yn y rhanbarth. Cynhelir digwyddiad arbennig ddydd Mercher 26ain Awst am 11am yn y siop Age Cymru ar Stryd Fawr Bangor. Am fwy o fanylion cysylltwch â: imagination@bangor.ac.uk

Am fwy o wybodaeth am yr ymchwil ewch i: dementiaandimagination.org.uk neu ar Twitter: @dem_imag

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2015