Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Arwain gydag e-lyfrau

Bydd gwaith arloesol staff Canolfan Bedwyr ym maes e-lyfrau Cymraeg yn cael lle blaenllaw ar y rhaglen Pethe ar S4C heno (26 Mawrth 2012).

Yn ogystal â rhoi sylw i’r gwaith ymchwil ym maes e-gyhoeddi y mae staff yr Uned Technolegau Iaith wedi’i wneud yn ddiweddar ar ran Cyngor Llyfrau Cymru, bydd y rhaglen hefyd yn dangos sut y mae cyfarwyddwr y ganolfan, Dr Llion Jones, wedi torri tir newydd fel y bardd Cymraeg cyntaf i gyhoeddi cyfrol aml-gyfrwng ar gyfer yr iPad.

Mae cyfrol Llion Jones, Pethe Achlysurol, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007 ar ffurf cyfrol clawr papur, bellach yn cynnwys cynyrchiadau fideo o nifer o’r cerddi ac yn cael ei chynnig yn rhad ac am ddim trwy wefan iTunes.

Dywedodd Llion Jones: “Un o brif ganfyddiadau’r adroddiad a luniodd Uned Technolegau Iaith ar gyfer y Cyngor Llyfrau oedd bod cynnig darpariaeth e-lyfrau deilwng yn y Gymraeg yn fater brys, nid yn unig er mwyn rhoi’r un cyfleoedd i ddarllenwyr Cymraeg, ond hefyd er mwyn cryfhau delwedd y Gymraeg fel iaith gyfoes a deniadol. Fel canolfan, rydym yn falch iawn o allu cyfrannu mewn gwahanol ffyrdd at faes sydd mor allweddol o ran ffyniant y Gymraeg.”

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2012