Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Athro Cymraeg yn cyrraedd rhestr fer Llyfr y flwyddyn

Mae cyfrol barddoniaeth gan Athro yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 yn y categori Barddoniaeth.

Cwblhaodd Peredur Lynch, Athro yn y Gymraeg yn Ysgol y Gymraeg, Caeth a Rhydd tra ar gyfnod sabothol yn Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd Prifysgol Harvard.

Cafodd y gyfrol ei chyhoeddi gan Wasg Carreg Gwalch ac y mae eisoes wedi derbyn adolygiadau gwresog mewn cylchgronau fel Barddas (“[c]yfrol gwbwl arbennig” - Alan Llwyd), Barn (“awen a hanner yw hon” - Derec Llwyd Morgan) ac O’r Pedwar Gwynt (“rhin cyfoethog hen win” - Gruffydd Aled Williams).

Mae Blodau Cymru: Byd y Planhigion gan Dr Goronwy Wynne, Cymrawd er Anrhydedd o Brifysgol Bangor, ac wedi derbyn PhD o Ysgol y Gymraeg, ar y rhestr fer y categori Gwobr Ffeithiol Greadigol. Hefyd ar restr fer yr un categori, mae cyn-fyfyrwraig Ysgol y Gymraeg, Anne Elizabeth Williams gyda Meddyginiaethau Gwerin Cymru, gyda’r ddau lyfr wedi'u cyhoeddi gan Y Lolfa.

Hefyd ar y rhestr fer mae Dr Gwyneth Lewis, Cymrawd er Anrhydedd o Brifysgol Bangor a Chynfardd Cenedlaethol Cymru; mae ei llyfr 'Treiglo' ar restr fer y categori Barddoniaeth.

Dyfernir Gwobr Llyfr y Flwyddyn, a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru, i’r gweithiau gorau yn y Gymraeg a’r Saesneg ym meysydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol a gyhoeddwyd mewn blwyddyn galendr o fewn tri categori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Caiff enillwyr y gwobrau eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo ar nos Fawrth 26 Mehefin,

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2018