Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Athro Cymraeg yn ennill Gwobr Barn y Bobl

Peredur Lynch yn derbyn Gwobr Barn y Bobl.: Hwalfraint Llenyddiaeth Cymru   / Camera SionedPeredur Lynch yn derbyn Gwobr Barn y Bobl.: Hwalfraint Llenyddiaeth Cymru / Camera SionedMae cyfrol o farddoniaeth gan Athro yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Barn y Bobl 2018 yn ystod seremoni fawreddog Gwobrau Llyfr y Flwyddyn eleni.

Gosodwyd Caeth a Rhydd, sef cyfrol gyntaf yr Athro Lynch, ar y rhestr Fer ar gyfer Barddoniaeth.  Cwblhaodd y gyfrol yn ystod cyfnod sabothol yn Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd Prifysgol Harvard yn yr UDA.

Meddai’r Athro Peredur Lynch wedi’r seremoni:

“Dwi’n falch iawn o’r wobr hon. Mae’n bleidlais o hyder gan y bobl bwysicaf ym myd llenyddiaeth - darllenwyr a phrynwyr llyfrau.”

Wedi ei chyhoeddi gan Gwasg Carreg Gwalch, mae’r gyfrol wedi derbyn adolygiadau gwresog mewn cyhoeddiadau megis Barddas (“[c]yfrol gwbwl arbennig” - Alan Llwyd), Barn (“awen a hanner yw hon” - Derec Llwyd Morgan) ac O’r Pedwar Gwynt (“rhin cyfoethog hen win” - Gruffydd Aled Williams).

Blodau Cymru: Byd y Planhigion gan Dr Goronwy Wynne, Cymrawd er Anrhydedd o Brifysgol Bangor, sydd hefyd wedi derbyn PhD o Ysgol y Gymraeg, a enillodd prif wobr Gymraeg Llyfr y Flwyddyn eleni yn ogystal â’r brif wobr yng nghategori’r Ffeithiol Greadigol.

Hefyd ar restr fer yr un categori oedd cyn-fyfyrwraig Ysgol y Gymraeg, Anne Elizabeth Williams gyda Meddyginiaethau Gwerin Cymru, a Dr Gwyneth Lewis, Cymrawd er Anrhydedd o Brifysgol Bangor a Chyn Fardd Cenedlaethol Cymru, oedd wedi ei gosod ar restr fer y categori Barddoniaeth gyda’i chyfrol, Treiglo.

Mewn araith yn ystod y seremoni, dywedodd Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn: “Mae Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn ddigwyddiad hanfodol bwysig yng nghalendr diwylliannol Cymru. Mae’n angenrheidiol fod gennym wobrau cenedlaethol i lyfrau sy’n rhoi llwyfan hafal i’r ffurfiau llenyddol amrywiol ac i ddwy lenyddiaeth Cymru. Rydym yn credu’n gryf fod angen dathlu rhagoriaeth llenyddol, ac mae’r gwobrau hyn yn ategu hynny’n flynyddol. Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr!”

 

Dyfernir Gwobr Llyfr y Flwyddyn, a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru, i’r gweithiau gorau yn y Gymraeg a’r Saesneg ym meysydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol a gyhoeddwyd mewn blwyddyn galendr o fewn tri chategori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2018