Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Athro yn Arwain y Ffordd

Mae myfyriwr addysg o Brifysgol Bangor wedi helpu disgyblion Ysgol Friars i gyrraedd rownd derfynol genedlaethol cystadleuaeth Fformiwla 1.

Bu Billy Lovelock, sy’n 20 oed ac o Essex ar leoliad yn Ysgol Friars yn ddiweddar, fel rhan o’i gwrs BSc Dylunio a Thechnoleg gyda Statws Athro Cymwysedig.

Fel rhan o’i leoliad gwaith, cafodd Billy y dasg o gynorthwyo grŵp o chwe disgybl i ddylunio a chreu car Fformiwla 1 er mwyn cymryd rhan yn y sialens F1 in Schools. Eglurodd,

“Mae’r gystadleuaeth Fformiwla 1 wedi ei chreu fel gweithgaredd allgyrsiol ar gyfer ysgolion. Yn ogystal â dylunio a chynhyrchu’r car, mae’r plant hefyd yn gyfrifol am greu portffolio a datblygu cyflwyniad ar gyfer y beirniaid.”

Enillodd Tîm Ysgol Friars Fast Lane, y rownd derfynol ranbarthol a gafodd ei chynnal yn y Brifysgol. Maent felly yn cystadlu yn y rownd nesaf yn y NEC ym Mirmingham ar y 16 ac 17 o Fawrth yn erbyn y goreuon o ysgolion Prydain. Ychwanegodd Billy,

“Mae’n fraint cael bod yn rhan o lwyddiant tîm Fast Lane. Maent yn chwe disgybl hynod o dalentog ac meant yn haeddu ennill! Mae Ysgol Friars wedi bod yn gefnogol iawn yn natblygiad y tîm, yn ogystal â’r adran Dylunio a Thechnoleg ar safle’r Normal. Ni fyddai’r tîm wedi mynd mor bell heb y cydweithio yma.”

Teimlai Billy fod y profiad y mae wedi ei gael wrth astudio ym Mangor wedi bod yn fanteisiol iawn ar gyfer y dyfodol. Dywedodd,

“Rwyf yn mwynhau fy nghwrs yn arw ac rwy’n cynrychioli’r cwrs ar y Panel Myfyrwyr a Staff, yn ogystal â chynrychioli’r cwrs a’r adran yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol.

“Fel athro, mae ymwneud â gweithgareddau allgyrsiol yn nodwedd ychwanegol ac yn ddeniadol i gyflogwyr, mae hynny’n sicr. Mae’n dangos parodrwydd i ymgymryd â dyletswyddau tu allan i oriau’r ysgol yn ogystal ag ehangu profiad dysgu’r plentyn.”

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2012