Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Band Jazz Tryfan yn ymuno â Circa Tsuica ar gyfer eu sioe syrcas Now or Never

Sioe Circa Tsuica Now and Then: hawlfraint llun: V Berthe PommerySioe Circa Tsuica Now and Then: hawlfraint llun: V Berthe PommeryDaw’r cwmni Ffrengig Circa Tsuica â'u Pabell Fawr i Fangor gan ymuno â Band Jazz Tryfan ar gyfer eu sioe syrcas ddiweddaraf, Now or Never.  

Cyflwynir gan Crying Out Loud fel rhan o Circus250, dathliad cenedlaethol i nodi pen-blwydd y syrcas fodern yn 250 oed 

Ar y 10fed o Fedi bydd un ar ddeg acrobat-cerddor y cwmni syrcas Ffrengig cyfoes nodedig, Circa Tsuica, yn cyrraedd Bangor i godi eu Pabell Fawr goch a gwyn ar gae Coleg Menai ar Ffordd Ffriddoedd, ac yna creu pentref syrcas traddodiadol o'i hamgylch. Gall pobl yn pasio wylio'r Babell Fawr yn mynd i fyny, y pentref yn datblygu a'r cwmni'n paratoi ar gyfer y sioe, gan ailddyfeisio traddodiadau syrcas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.  

Pan fydd drysau'r babell yn agor 13-15 Medi, gwahoddir y gynulleidfa i mewn i weld Now or Never, cyfuniad gwefreiddiol o acrobateg syfrdanol a rhythmau pres ffynclyd, lle mae acrobatiaid, cerddorion a chynulleidfaoedd i gyd yn chwarae eu rhan.   

Wrth i'r parti ddechrau, mae'r perfformwyr yn cymysgu â'r dorf, gan wneud a rhannu crêpes Llydewig, cyn ymroi i wledd o gerddoriaeth a syrcas. Yna byddant yn hedfan, taflu eu hunain ac ymdroelli ar draws y babell hardd ar drapîs, rhaffau tynn, olwynion Cyr, beics triciau, trampolinau a si-sos. 

Tra bydd hyn yn mynd ymlaen bydd acrobatiaid-gerddorion Circa Tsiuca yn chwarae eu rhythmau pres taranllyd gyda chymorth gan gerddorion ifanc o Fand Jas Tryfan.  

Band Jazz TryfanBand Jazz TryfanMeddai Rachel Clare, cyfarwyddwr artistig y cynhyrchwyr Crying Out Loud:  

"Mae'n bleser mawr gennym ni ddod â phrofiad syrcas newydd i chi i ddathlu Circus250, pen-blwydd arbennig ym myd y syrcas.Gan gyfuno llawenydd syrcas gerddorol Ffrengig gyda bandiau pres lleol, bydd pob fersiwn o Now or Never yn unigryw, gyda'r safle a chydweithredu agos â'r bandiau pres lleol yn dylanwadu arnynt.   Bydd hwn yn achlysur cofiadwy, a chyfle i brofi'r gorau o ddiwylliant o ddwy ochr y sianel." 

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Artistig Pontio, Elen ap Robert:

“Mae’n hynod o braf gallu dod a’r sioe syrcas gyffrous hon i ganol cymuned Bangor a gweld Band Jazz Tryfan yn perfformio ochr yn ochr â Circa Tsuica unwaith eto. Dewch i fwynhau’r wledd o syrcas, cerddoriaeth, crempogau a gwin!” 

Cefnogir taith Now or Never gan Ambition for Excellence gan ddefnyddio cyllid cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr. 

Circa Tsuica: Now or Never

Pabell Fawr, Cae Friars, Coleg Menai, Bangor

13 Medi, 6.30pm

14 Medi, 6.30pm

15 Medi, 6.30pm

Tocynnau:

£15 / £12 gostyngiadau

Gostyngiad o 10% i grwpiau o 5 neu fwy gyda'r cod: NOW10

Swyddfa Docynnau: pontio.co.uk

Ffôn: 01248 38 28 28

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2018