Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bangor ymysg prifysgolion gwyrddaf y byd

Mae'r glaswellt o flaen adeilad Canolfan yr Amgylchedd Cymru wedi ei hadu â blodau gwyllt.: Hawlfraint llun Iwan WilliamsMae'r glaswellt o flaen adeilad Canolfan yr Amgylchedd Cymru wedi ei hadu â blodau gwyllt.: Hawlfraint llun Iwan WilliamsMae Prifysgol Bangor wedi ei cael ei rhoi yn safle 22 mewn tabl cynghrair rhyngwladol o’r prifysgolion  gwyrddaf eu hagwedd.

Mae UI Green Metric, tabl cynghrair a gynhyrchir gan Universitas Indonesia, yn tynnu sylw at gynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol mewn prifysgolion ledled y byd. Mae’n mesur y prifysgolion sy’n cymryd rhan yn ôl eu hymrwymiad i ddatblygu rhwydwaith mewnol sydd yn ‘gyfeillgar i’r amgylchedd’.

Mae Prifysgol Bangor wedi codi chwe safle yn y tabl diweddaraf,  sydd yn cynnwys dros 400 o brifysgolion o amgylch y byd.

Meddai Llywydd ac Is-ganghellor y Brifysgol, yr Athro John G. Hughes:

"Rwy'n falch iawn bod Bangor yn parhau i godi drwy’r tabl. Rydym yn ymuno â phum Prifysgol arall ym Mhrydain sydd yn arwain y ffordd wrth ‘wyrddu’r’ sector addysg uwch ryngwladol. Mae ein cynnydd pellach yn dangos ein hymrwymiad parhaus i weithredu'n gadarnhaol i hyrwyddo cynaliadwyedd a gwella’r amgylchedd yn barhaus."

Meddai Ricky Carter, Rheolwr Amgylcheddol yn yr adran Ystadau a Chyfleusterau:

"Mae’r newyddion diweddaraf yn dangos ein bod yn parhau i wneud cynnydd sylweddol nid yn unig ym Mhrydain ond yn fyd-eang. Rydym yn cwtogi ar ein defnydd o ynni a lleihau ein hôl troed carbon yn flynyddol. Bellach rydym yn ailgylchu mwy o wastraff nag erioed wrth i ni barhau i gynnal ein safonau amgylcheddol ISO14001 a thystysgrif amgylcheddol Draig Werdd Cymru."

Parc y ColegParc y ColegYmatebodd Dr Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor i'r cyhoeddiad trwy ddweud:

"Rwy’n croesawu’r newyddion gwych. Mae ein hymdrechion yn arwain gwelliannau amgylcheddol ac effeithlonrwydd o ran adnoddau ym mhob rhan o'r sefydliad yn dwyn ffrwyth.  Rydym yn sylweddoli mai dim ond un agwedd  ar yr agenda datblygu cynaliadwy ydi’r amgylchedd, ac rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar integreiddio arfer gynaliadwy ym mhopeth a wnawn, trwy ein hymchwil, ein dysgu a'n cadwyn gyflenwi ein hunain.Drwy hyn rydym yn cyfrannu at ddyheadau Llywodraeth Cymru i sicrhau llesiant cenedlaethau'r dyfodol."

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2016