Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bardd Preswyl BBC Radio Cymru

 

Bydd y prifardd cadeiriol a Chyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, Dr Llion Jones, yn ymgymryd â rôl newydd fel bardd preswyl BBC Radio Cymru y mis hwn.

Mae’r cynllun o benodi beirdd preswyl yn ddatblygiad newydd i Radio Cymru a’r bwriad yw rhoi cyfle i wrandawyr ddod i adnabod y beirdd a’r orsaf, yn well. Mae’r bardd preswyl yn  ymrwymo i gynhyrchu nifer o gerddi yn ystod y mis, gan ymateb i sgyrsiau, straeon, caneuon neu raglenni cyfan ar yr orsaf. Mae’r cerddi wedyn i’w clywed ar raglenni Radio Cymru.

“Mae hwn yn brosiect cynhyrfus ac unigryw,” meddai Betsan Powys, Golygydd Rhaglenni Radio Cymru. “Y gobaith yw y bydd ymwneud creadigol y beirdd preswyl â’r orsaf yn cyfoethogi’r hyn ry’n ni’n ei gynnig.”

Meddai Llion, a enillodd wobr Barn y Bobl yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn y llynedd am ei gyfrol Trydar mewn Trawiadau: “Fel un sydd bob amser yn awyddus i briodi barddoniaeth gyda chyfryngau gwahanol, rydw i’n edrych ymlaen at yr her a’r cyfrifoldeb o ddwyn barddoniaeth yn nes at wrandawyr Radio Cymru”.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2014