Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Beth mae prifysgolion Cymru wedi ei wneud i ni?

Mae addysg uwch yn effeithio’n gadarnhaol ar gydlyniant cymdeithasol, cyfraddau troseddu, symudedd cymdeithasol, ymgysylltiad dinesig, iechyd a disgwyliad oes, twf economaidd, enillion personol a chyflogaeth. Mae hefyd yn cynhyrchu incwm i Gymru.

Mae’r adroddiad newydd hwn yn rhoi blas ar y gwaith amrywiol a wneir gan ein prifysgolion, ac y mae’r adrannau yn y cyhoeddiad wedi eu llywio gan raglen lywodraethu Llywodraeth Cymru.

Gobeithiwn y bydd Addysg Uwch i’r Genedl yn pwysleisio cyfraniad sylweddol prifysgolion yng Nghymru.

Mae’r adroddiad newydd hwn yn rhoi blas ar y gwaith amrywiol a wneir gan ein prifysgolion, ac y mae’r adrannau yn y cyhoeddiad wedi eu llywio gan raglen lywodraethu Llywodraeth Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2015