Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Buddsoddi mewn ffitrwydd.

Yn ddiweddar mae Chwaraeon a Hamdden wedi buddsoddi mewn 8 o Felinau Troedlath newydd sydd wedi cael eu gosod erbyn hyn. Mae 16 o feics sbinio newydd o Star Trac yn rhan o'r buddsoddiad hefyd a fydd yn helaethu'r ddarpariaeth yma'n sylweddol. Yn ogystal, i'r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn codi pwysau, mae yna resel barbwysau a barbwysau newydd ar gyfer yr ystafell bwysau.

Os mai dosbarthiadau ymarfer sy'n mynd â'ch bryd, byddwch yn falch o glywed ein bod wedi buddsoddi mewn rhagor o offer ar gyfer dosbarthiadau boxercise. Bydd y "BOB" (body opponent bag) newydd, a rhai tariannau taro, yn rhoi mwy o amrywiaeth i'r dosbarthiadau. Hefyd ceisiwyd darnau newydd o offer erobig, yn cynnwys bariau corff, drachefn i roi mwy o amrywiaeth i'r dosbarthiadau.

Os yw gweithgareddau awyr agored yn well gennych, byddwch yn falch o wybod bod y maes synthetig hefyd wedi'i cael wyneb newydd, ac y bydd yn barod i'w ddefnyddio erbyn diwedd Awst.
Peidiwch ag anghofio'r sesiynau awr ginio, gyda phêl fasged ar ddydd Mawrth, 12.10 -- 12.50, a phêl-rwyd ar ddydd Gwener, 12.10 -- 12.50.

Mwy o reswm fyth dros ymroi iddi!

Dyddiad cyhoeddi: 31 Awst 2010