Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bwrsariaethau cenedlaethol am dalent beirianyddol i fyfyrwyr Bangor

Mae Bwrsari Horizon yr Institution of Engineering and Technology Engineering Horizons Bursary  yn cynnig cefnogaeth ariannol hirdymor i 75 o fyfyrwyr a phrentisiaid yn y DU

Mae Truly Capell o Folkstone yn un o dair o fyfyrwyr peirianeg electronig sydd wedi derbyn bwrsariaethau cenedlaethol.Mae Truly Capell o Folkstone yn un o dair o fyfyrwyr peirianeg electronig sydd wedi derbyn bwrsariaethau cenedlaethol.Mae tair myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi derbyn Bwrsari Peirianneg Gorwelion (Horizons Bursaries) gan yr Institution of Engineering and Technology (IET). Dyfernir y bwrsariaethau i fyfyrwyr sydd yn frwd dros beirianneg ac yn astudio cwrs gradd mewn peirianneg neu dechnoleg sydd wedi’i achredu gan yr IET.

Rhoddwyd 75 o fwrsariaethau i fyfyrwyr a phrentisiaid yn ail flwyddyn y cynllun. Mae’r cynllun yn gymorth i fyfyrwyr sy’n cychwyn ar brentisiaeth neu gwrs gradd, sydd hefyd efo cymhwyster fel BTEC, HND,  Diploma i Addysg Uwch neu gymhwyster galwedigaethol,  yn ogystal â rhai mewn amgylchiadau heriol.  Mae’r nawdd o £1,000 am hyd ar bedwar blwyddyn a bydd deilyddion hefyd yn elwa o fentora a lleoliadau profiad gwaith drwy rwydweithiau helaeth yr IET.

Mae Truly Capell, Megan Owen ac Abigail Hughes oll yn astudio yn Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor.

Mae Truly Capell yn ei hail flwyddyn yn astudio Control and Instrumentation Engineering, a daw o Folkestone,  Swydd Gaint.

Bwriada Truly defnyddio ei bwrsari i deithio o amgylch  i weld cymaint o  enghreifftiau o’i phwnc gradd mewn gweithrediad ag sydd bosib a chanddi ddiddordeb penodol  mewn gweld systemau rheolaeth CERN, yn y Swistir.

Meddai Truly:

“Rwy’n wir mwynhau astudio ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r darlithwyr yn gefnogol ac yn hwyluso, ac yn frwdfrydig dros  yr hyn y maent yn ei ddysgu, sydd yn gymorth i chi aros yn frwd a chael y gorau o’ch astudio.”

Daw Megan o Lanfechell, Ynys Môn i astudio Peirianneg ElectronigDaw Megan o Lanfechell, Ynys Môn i astudio Peirianneg Electronig

Daw Megan o Lanfechell, Ynys Môn i astudio Peirianneg Electronig ac meddai:

"Rwy’n credu y bydd y bwrsari o fudd ar gyfer prynu llyfrau ychwanegol sydd ei hangen yn ystod y tair blynedd nesaf ym Mhrifysgol Bangor, tra rwyf yn astudio ar gyfer cymhwyster MEng. Mae astudio ym Mangor wedi bod yn brofiad positif i mi, oherwydd agwedd bositif a sylwgar y darlithwyr, ac mae hyn wedi fy nghynorthwyo i wneud cynnydd tuag at statws MEng."

Mae Abigail Hughes, o Rhyl yn astudio Peirianneg Electronig (BEng).

Meddai: "Bydd y bwrsari o gymorth mawr yn ariannol pan ddaw at deithio ar draws y DU i weithgareddau rhwydweithio Peirianneg, sydd yn oll bwysig wrth gael at wybodaeth o bwys pan ddaw at geisio am interniaethau haf, cynlluniau ar gyfer graddedigion neu leoliadau gwaith. Bydd y Mae Abigail wir yn mwynhau ei chwrs peirianneg electronig ym Mhrifysgol Bangor.fwrsariaeth hefyd yn fy ngalluogi i fforddio’r holl werslyfrau cwrs, sydd eu hangen ar gyfer astudio personol ac adolygu ar gyfer arholiadau."

Ychwanegai: "Rwy’n wir mwynhau pob agwedd ar astudio peirianneg electronig ym Mhrifysgol Bangor, o’r darlithoedd diddorol at gynnal gwaith yn y labordy, fel adeiladu cylchedau, cynnal arbrofion microelectroneg a phrofi cylcheddau. Mae’n gwrs heriol iawn ond yn  wobrwyol drwy ennill  gwybodaeth hanfodol a fydd yn fy nhrawsnewid mewn i beiriannydd electronic y dyfodol.”

Mae Abigail wir yn mwynhau  ei chwrs peirianneg electronig ym Mhrifysgol Bangor.

Meddai Nick Winser, Llywydd yr IET: “Rydym yn falch i gael cefnogi prentisiaid a myfyrwyr talentog sydd wedi goresgyn anawsterau a heriau personol i ddilyn addysg mewn peirianneg am yr ail flwyddyn yn olynol.

“Rydym yn gobeithio y bydd y cynllun yn parhau i dyfu a byddwn yn adeiladu ar y nifer sydd yn ennill bwrsari, sydd yn frwd dros beirianneg, ac sydd yn awyddus i hybu peirianneg i eraill.”

Mae’r buddsoddiad yn cael ei wneud ar y cyd gyda Sefydliad Exilarch, Ymddiriedoaleth Peirriannwyr / Engineers Trust (Worshipful Company of Engineers), The Manly Trust, Nigel a Ruth Fine, Mr & Mrs Tubbs, y Grid Cenedlaethol a Siemens

Mae cynllun Bwrsariaethau Peirianneg Horizons yr IET  ar agor i fyfyrwyr yn y DU sydd yn gwneud cais i ymuno â  neu sydd eisoes yn astudio cyrsiau gradd peirianneg a thechnoleg  achredydol gan yr IET  ( heblaw am fyfyrwyr blwyddyn olaf). Byd dy rhai dethol yn derbyn o leiaf £1,000  y flwyddyn yn ystod cyfnod astudio.

Dylai darpar fyfyrwyr wneud cais am Fwrsari Peirianneg Horizons ar lein yn fuan. Gweler: www.theiet.org/horizons

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2018