Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bydoedd Cudd yn cael eu datgelu ym mhedwaredd Ŵyl Wyddoniaeth Bangor

Kate Blakeley, myfyrwraig o’r Ysgol Gwyddorau Biolegol enillodd y gystadleuaeth i lunio logo ar gyfer yr ŴylKate Blakeley, myfyrwraig o’r Ysgol Gwyddorau Biolegol enillodd y gystadleuaeth i lunio logo ar gyfer yr Ŵyl

Mae’r 'Arddangosfa Bydoedd Cudd', sef prif ddigwyddiad Gŵyl Wyddoniaeth Bangor, a gynhelir rhwng  14 - 23 Mawrth 2014, yn cynnig mwy o weithgareddau ac arddangosiadau nag erioed eleni, ym mhedwaredd flwyddyn yr ŵyl boblogaidd.

A student handles a non-venomous snake during a previous ‘Hidden Worlds’ eventA student handles a non-venomous snake during a previous ‘Hidden Worlds’ eventCynhelir yr  ‘Arddangosfa Bydoedd Cudd'  yn Adeilad Brambell ar Ffordd Deiniol rhwng 10.00-4.00 ddydd Sadwrn 15 Mawrth ac mae am ddim ac yn agored i bawb. Bydd y labordai’n  llawn bwrlwm o weithgareddau megis 'ffactor-X adar' a 'Raiders of the Lost Past’, fel rhan o ddiwrnod ymarferol gwyddoniaeth. Bydd yr acwaria ymchwil, sydd wedi cau fel rheol, yn agored  i’r cyhoedd a bydd ymwelwyr hefyd yn gallu cyffwrdd ymlusgiaid a chreaduriaid y môr a’u dal yn eu dwylo. Caiff y cyhoedd hefyd ymweld ag amgueddfa fyd natur hynod drawiadol y Brifysgol.  Yn ogystal, cynhelir y sioe gemeg 'Flash Bang’  am 12.00 a 1.30, gan sicrhau y bydd digon i'w wneud a'i weld  i bobl o bob oedran.

Ymysg y digwyddiadau cyhoeddus eraill sy’n  cael eu cynnig yn ystod yr Ŵyl, mae teithiau cerdded daearegol  i weld rhai o'n tirweddau ysblennydd.  Cynhelir y  rhain ar 16, 19 a 23 Mawrth ac mae cyfarwyddiadau sut i ymuno â hwy i’w cael ar wefan yr Ŵyl : http://www.bangor.ac.uk/bangorsciencefestival/index.php.cy. Hefyd ceir cipolwg  'tu ôl i'r llenni'  ar  ‘Burma Gudd’,  gan un o raddedigion Prifysgol Bangor a fu’n gyd-gyflwynydd ar y gyfres ddiweddar o’r un enw ar BBC 2. Anfonwch e-bost  at alumni@bangor.ac.uk i sicrhau eich lle yn y digwyddiad hwn ar  18 Mawrth am 6.30pm yn Narlithfa Wheldon 1 y Brifysgol.

Mae Digwyddiad Gyrfaoedd  gydag Adnoddau Cynaliadwy hefyd yn rhan o’r Ŵyl. Bydd y digwyddiad,  a gynhelir rhwng 1.00-5.00 ddydd Mercher 19 Mawrth yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion, Porthaethwy,  yn cyflwyno’r mathau o swyddi sy’n dod ar gael yn y sector adnoddau cynaliadwy a’r sgiliau sydd eu hangen i’w gwneud. Tynnir sylw at y cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yn y sector adnoddau cynaliadwy yma yng ngogledd Cymru,  yn ogystal â thanio brwdfrydedd pobl yn  y cyfleoedd newydd sy'n dod i'r amlwg.

Mae manylion llawn yr holl ddigwyddiadau ar gael ar y wefan Digwyddiadau’r Ŵyl.

Meddai'r Cynghorydd Douglas Madge, Maer Bangor:

Llun o’r Sioe Gemeg Flash Bang boblogaidd sydd yn rhan o’r diwrnod Bydoedd CuddLlun o’r Sioe Gemeg Flash Bang boblogaidd sydd yn rhan o’r diwrnod Bydoedd Cudd"Mae Gŵyl Wyddoniaeth Bangor, a drefnir gan Brifysgol Bangor, wedi bod yn boblogaidd iawn gyda phobl leol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae dinas Bangor yn falch o fod yn rhan o ŵyl o'r fath a fydd yn dangos i'r gymuned yn gyffredinol yr arbenigedd ym maes gwyddoniaeth sydd gennym yma yng Nghymru."  

Meddai Stevie Scanlan, Rheolwr Marchnata’r  Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol ym Mangor ac un o gyd-drefnwyr y digwyddiad :

"Wrth ddechrau Gŵyl Wyddoniaeth Bangor bedair blynedd yn ôl ein nod oedd ymwneud â'r gymuned ehangach yng Ngogledd Cymru a rhoi sylw i'r ymchwil wyddonol o safon ryngwladol sy'n cael ei gwneud yma ym Mangor.  Rydym yn falch o fod yn ganolbwynt i weithgareddau Bangor ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg, a chael gweithio gyda'n partneriaid a’n noddwyr i gynnig wythnos arall sy’n llawn bwrlwm o weithgareddau."

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Gŵyl Wyddoniaeth Bangor www.bangor.ac.uk/bangorsciencefestival neu e-bostiwch y trefnwyr ar bsf@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2014