Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cain i Gymru

Bydd cân a gyfansoddwyd gan fyfyrwraig yr Ysgol Gerdd i’w chlywed yng nghystadleuaeth Cân i Gymru eleni. Mae Nia Davies Williams o Aberdaron, sydd yn astudio MA ym Mhrifysgol Bangor  wedi cyrraedd yr wyth olaf gyda’r gân Cain.

Cydweithiodd Nia gyda’r awdures Sian Owen i gyfansoddi’r gân er nad oedd y ddwy wedi cwrdd o’r blaen. Dywedodd Nia,

“Daeth awdur y geiriau, Sian Owen o Farianglas, Ynys Môn i gysylltiad pan glywodd fy mod yn chwilio am eiriau. Cynigiodd y geiriau oedd ganddi ac mi es ati i’w gosod i gerddoriaeth a’i yrru mewn i Cân i Gymru.”

“Mae’r geiriau yn cymharu gêm gwyddbwyll gyda bywyd. Fel y sgwariau yn y gêm, mae bywyd yn medru bod yn ddu neu’n llwyd ar adegau ond mae yna bob amser fan gwyn o fewn cyrraedd. Mae cariad o hyd yn sgwaryn gwyn.”

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei darlledu ar S4C yn fyw o Bontrhydfendigaid, nos Sul y 4ydd o Fawrth ac fe fydd yr enillydd yn derbyn gwobr o £7,500 a’r cyfle i gynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ban Geltaidd flwyddyn nesaf.

Nid dyma’r tro cyntaf i Nia, cyn-ddisgybl Ysgol Glan y Môr, Pwllheli, gael llwyddiant yn y gystadleuaeth. Aeth i’r wyth olaf yn ôl yn 2004 gyda Gadael, cân a gyfansoddwyd ganddi ar y cyd â Huw Erith.

Er bod Nia wedi bod yn cyfansoddi ymhell cyn iddi gychwyn ei MA ym Mhrifysgol Bangor, mae’n dweud fod astudio cerddoriaeth yn sicr wedi helpu. Ychwanegodd,

“Mae staff yr Ysgol Gerddoriaeth yn gyfeillgar a chroesawgar iawn ac mae’r amrywiaeth o feysydd, y gellir eu hastudio yn fanteisiol iawn. Mae’r ysgol yn cynnig cyrsiau traddodiadol a chyrsiau mwy blaengar. Mae’r cynllun ATM (Access to Masters) wedi bod o help mawr i mi hefyd, yn galluogi i mi barhau gyda fy astudiaethau ym Mangor, a gweithio gydag Elen ap Robert ar brosiect Tonic yn y Galeri, Caernarfon.”

Fel rhan o’i chwrs MA sydd yn canolbwyntio ar ymdriniaeth o gerddoriaeth gyda chleifion sydd yn dioddef o ddementia, bydd Nia yn teithio i’r Unol Daleithiau mis Mai. Eglurodd,

“Fe fues i’n ffodus iawn i gael fy nerbyn i draddodi papur ar y berthynas rhwng cerddoriaeth a dementia yng nghynhadledd ryngwladol y Society for the Arts in Healthcare, Detroit, ac rwy’n ystyried parhau gyda fy astudiaethau yn y maes newydd yma ym Mangor blwyddyn nesaf gyda Gwawr Ifan."

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mawrth 2012