Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canolfan Brailsford ar ei newydd wedd

Ddydd Sadwrn yma (5 Gorffennaf) am 8.30 bydd y cyhoedd yn cael eu cyfle cyntaf i ymweld â’r Ganolfan Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor ar ei newydd wedd.

Bu’r Ganolfan Chwaraeon, sydd wedi ei hailenwi’n Ganolfan Brailsford, ynghau am y pythefnos ddiwethaf er mwyn cwblhau rhannau olaf project ailfodelu ac adnewyddu sydd wedi mynd ymlaen am flwyddyn ac wedi costio £2.5 miliwn.

Mae’r cyfleusterau chwaraeon ar eu newydd wedd yn cynnwys campfa ddeulawr newydd sbon, stiwdio aerobeg newydd, ystafelloedd newid cyhoeddus a chawodydd newydd a gwell, a llawr newydd i’r brif neuadd chwaraeon.

Mae hyn oll yn rhan o fuddsoddiad ehangach mewn cyfleusterau chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor. Mae’n cynnwys y cyfleusterau tenis a pêl-rwyd dan do newydd a gostiodd £.5 miliwn ac a agorwyd gan yr Arglwydd Coe fis Tachwedd diwethaf,  ynghyd â chae artiffisial o safon uchel ar faes Nantporth Clwb  Pêl-droed Dinas Bangor.  Bydd hwn yn gartref i dimau myfyrwyr Prifysgol Bangor a nifer o glybiau cymunedol o fis Medi ymlaen.

Meddai Is-ganghellor Bangor, yr Athro John G Hughes: “Mae Bangor wedi buddsoddi miliynau o bunnau’n  ddiweddar mewn datblygu cyfleusterau academaidd a chymdeithasol i fyfyrwyr sy’n gwneud y brifysgol yn lle hyd yn oed fwy deniadol iddynt”.

Am ragor o fanylion am y gwaith adnewyddu  a rhai lluniau ohono’n cael ei wneud, edrychwch ar wefan y project.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2014