Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor ar y rhestr fer am Wobr Iechyd ym Mhrydain

Mae Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar (CMRP) Prifysgol Bangor wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer am wobr iechyd bwysig ym Mhrydain sy'n rhoi sylw i bobl a sefydliadau sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i hyrwyddo iechyd a lles yng ngwledydd Prydian.

Cyhoeddir enillwyr Gwobr Bevan am Iechyd a Lles 2014 mewn achlysur yn Llundain ar 15 Gorffennaf. Rhoddir y wobr gan Sefydliad Bevan a Chymdeithas Aneurin Bevan, gyda chefnogaeth hael gan UNSAIN, y Brifysgol Agored a Choleg Brenhinol y Bydwragedd.

Unwaith eto bydd Gwobr Bevan yn cydnabod un unigolyn ac un sefydliad sy'n ymgorffori gwerthoedd sylfaenol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. 

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn ffordd o ddatblygu gallu i ganolbwyntio mewn ffordd bwrpasol ac anfeirniadol sy'n hoelio sylw ar y foment dan sylw.  Mae'r ymarfer wedi ei seilio i raddau ar draddodiadau myfyrio hynafol ond mae wedi'i ddatblygu'n rhaglen hyfforddi wyth sesiwn ar gyfer cyd-destunau seciwlar cyfoes. 

Mae cyrsiau ymwybyddiaeth ofalgar yn awr yn cael eu cynnig gan y GIG mewn llawer rhan o'r wlad fel triniaeth i ystod o anhwylderau iechyd meddwl yn dilyn ei argymell gan y National Institute for Clinical Excellence. Mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos gostyngiad o 40-50% yn y risg i rai sy'n dioddef oddi wrth iselder gael ail bwl o'r salwch ar ôl iddynt wneud ymwybyddiaeth ofalgar. 

Mae CMRP Prifysgol Bangor, ac ymwybyddiaeth ofalgar yn gyffredinol, wedi cael cryn amlygrwydd yn ddiweddar, yn dilyn sefydlu grŵp ymwybyddiaeth ofalgar yn San Steffan a chyfres o gyfweliadau a rhaglenni dogfen ar ymwybyddiaeth ofalgar ar BBC Radio 4 yn ystod y mis diwethaf.

Meddai Rebecca Crane, Cyfarwyddwr CMRP yn Ysgol Seicoleg y Brifysgol;

“Rydym yn hynod falch o gael ein rhoi ar y rhestr fer am y wobr yma, sy'n cydnabod a rhoi amlygrwydd i unigolion a sefydliadau sy'n gweithio i sicrhau fod pawb ym Mhrydain yn cael cyfle cyfartal o ran manteisio ar wasanaethau iechyd a gwella iechyd - rhai o werthoedd sylfaenol y GIG.

Mae ein hymchwil ym Mhrifysgol Bangor wedi ymestyn i ddatblygu a gwerthuso effeithiolrwydd therapïau wedi'u seilio ar ymwybyddiaeth ofalgar mewn ystod o gyd-destunau a lleoliadau - ac yn y GIG yn arbennig.  Rydym hefyd wedi hyfforddi unigolion a hyfforddwyr, gan alluogi miloedd o bobl i ddefnyddio ymwybyddiaeth ofalgar er eu lles eu hunain."

Mae CMRP wedi rhoi arweiniad cyson ym Mhrydain o ran galluogi i'r dystiolaeth ymchwil gadarn ar effeithiolrwydd ymwybyddiaeth ofalgar  gael ei rhoi ar waith o fewn y GIG a chyd-destunau eraill.  Yn ystod y cyfnod hwn o gynnydd mewn diddordeb mewn ymwybyddiaeth ofalgar, mae CMRP wedi dyfnhau ei bwyslais y pwysigrwydd i sefydliadau, comisiynwyr ac ymarferwyr roi sylw i onestrwydd ac ymarfer da.

Mae Sefydliad Bevan yn elusen gofrestredig sy'n gweld y wladwriaeth les, a sefydlwyd gan Aneurin Bevan, fel elfen sylfaenol i hybu cydraddoldeb a chyfiawnder ac mae'n datblygu atebion i anghydraddoldeb ac anghyfiawnder, gan anelu at fynd i'r afael ag achosion sylfaenol problemau.  

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2014