Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Coedwigwyr Bangor ym Mhalas Buckingham

Mynychodd dau o goedwigwyr Prifysgol Bangor, Sarah Ellis a James Walmsley, Barti Gardd Brenhinol ar dir Palas Buckingham yn ddiweddar, o ganlyniad i'w gwaith gyda'r elusen fechan, Woodland Heritage. Treuliodd y coedwigwyr lawer o'u prynhawn yn archwilio'r gerddi helaeth, sy’n safle 40-erw yng nghanol Llundain a chartref i gasgliad trawiadol o goed specimen. Cawsant hefyd gipolwg ar aelodau'r teulu Brenhinol, gan gynnwys y Frenhines a’r Tywysog Harry.Dr James Walmsley a Sarah Ellis ym Mhalas BuckinghamDr James Walmsley a Sarah Ellis ym Mhalas Buckingham

“Roedd yn brofiad arbennig iawn,” meddai Dr James Walmsley, ymddiriedolwr Woodland Heritage a darlithydd coedwigaeth ym Mhrifysgol Bangor. “Roedd gallu mynychu digwyddiad o'r fath ar ran yr elusen yn anrhydedd mawr. I lawer o bobl, gall canol Llundain fod yn eithaf llethol ond roedd y gerddi a'u coed yn darparu llecyn o dawelwch a llonyddwch i filoedd o westeion, yn ogystal â bod yn gynefin parhaol gwerthfawr i fywyd gwyllt mewn ardal ddinesig enfawr.”

Dywedodd Sarah Ellis, o Exeter a myfyrwraig trydedd-blwyddyn ym Mangor: “Cefais fy synnu pan ddaeth y cyfle hwn i fynychu Parti Gardd Brenhinol. Rydw i wedi mwynhau gweithio gyda Woodland Heritage dros y blynyddoedd diwethaf ac rwy'n gobeithio bod y stori hon yn ysbrydoli myfyrwyr eraill ym Mhrifysgol Bangor i ymwneud ag elusennau sy'n adlewyrchu eu diddordebau a'u dyheadau. Does wybod pa gyfleoedd a ddaw yn sgil hynny, fel y mae’r profiad hwn wedi ei brofi i mi.”

Mae gan Woodland Heritage berthynas hirsefydlog â Phrifysgol Bangor. Mae wedi cefnogi dwsinau o fyfyrwyr y Brifysgol mewn amryfal ffyrdd ers ei sefydlu ym 1994 ac wedi ariannu cyfres o brojectau ymchwil ym maes Acute Oak Decline, dan oruchwyliaeth yr Athro James McDonald.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2019