Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Creu talent ymchwil newydd

Chwilio am ymchwilwyr addawol ar gyfer Crwsibl Cymru

Mae'r chwilio wedi dechrau ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr dawnus sy’n sefydlu eu gyrfaoedd yng Nghymru.

Mae Crwsibl Cymru, sef cynllun datblygu i arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru, yn recriwtio ar gyfer rhaglen meithrin gallu i’w chynnal yr haf hwn.

Mae Crwsibl Cymru’n dewis 30 o ymchwilwyr mwyaf addawol y genedl sydd ar ddechrau neu ar ganol eu gyrfa, ar gyfer cyfres o weithdai dwys. Mae'r gweithdai preswyl, neu "labordai", yn anelu at adeiladu sgiliau meddwl arloesol a helpu ymchwilwyr i feddwl sut y gellir defnyddio eu gwybodaeth yn y byd cyhoeddus.

Bydd y tri labordy preswyl deuddydd yn cynnwys siaradwyr gwadd, seminarau a sesiynau sgiliau. Bydd yr ymchwilwyr yn dysgu ynghylch:

 

  • datblygu rhwydwaith o gyfoedion ymchwil ar draws disgyblaethau a meithrin cysylltiadau â Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a'r cyfryngau Cymreig;
  • dod o hyd i ffyrdd newydd o feddwl a gweithio;
  • gwella eu heffeithiolrwydd o fewn a thu hwnt i’w sefydliadau;
  • datblygu sgiliau ymgysylltu â'r cyhoedd a rhyngweithio â'r cyfryngau a llunwyr polisi, gan ddatblygu effaith bosibl eu hymchwil.

Mae Crwsibl Cymru yn ei ail flwyddyn erbyn hyn, ac mae’n cael ei redeg gan y pum Prifysgol yng Nghymru sydd yng Ngrŵp Dydd Gŵyl Dewi, sy'n cynnwys Bangor. Mae llawer o gyfranogwyr y llynedd bellach yn datblygu prosiectau ymchwil rhyngddisgyblaethol o ganlyniad i gymryd rhan yn y rhaglen.

Eglurodd Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil a Menter ym Mhrifysgol Bangor, Yr Athro David Shepherd, ei frwdfrydedd ar gyfer y rhaglen Crwsibl Cymru, gan ddweud "Rwyf wedi credu erioed bod cydweithredu rhwng ymchwilwyr ac entrepreneuriaid o bob disgyblaeth yn hanfodol er mwyn arloesi llwyddiannus. Mae Crwsibl Cymru’n enghraifft wych o hyn ar waith ac mae canlyniadau rhaglen gychwynnol y llynedd yn dangos bod yr agwedd gyffrous tuag at ymchwil a datblygu yng Nghymru yn creu arweinwyr ac arloeswyr a fydd yn helpu i sicrhau dyfodol economi wybodaeth Cymru."

Dywedodd Cadeirydd Grŵp Llywio Crwsibl Cymru, yr Athro Peter Halligan: “Mae Crwsibl Cymru er lles ymchwilwyr, eu cyflogwyr a'r genedl gyfan. Rydym yn chwilio am bobl dalentog sydd â diddordeb mewn datblygu cydweithrediadau newydd ac sydd ag ymrwymiad i Gymru. Y llynedd, datblygodd Crwsibl Cymru rai partneriaethau addawol iawn ac mae rhai o'r ymchwilwyr yn dweud bod eu cyfranogiad wedi’u helpu i lwyddo cael grantiau cyllido yn ddiweddar. Rydym yn disgwyl i’r Crwsibl eleni fod yr un mor gynhyrchiol.”

Mae’n rhaid i ymgeiswyr ar gyfer Crwsibl Cymru fod ag o leiaf dair blynedd o brofiad ymchwil ôl-ddoethurol neu gyfwerth. Gallant fod yn gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth, gan gynnwys gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth, y celfyddydau, dylunio, a gwyddor gymdeithasol a gwleidyddol. Mae’n rhaid i gyfranogwyr fod yn gweithio yng Nghymru, naill ai yn un o brifysgolion Dydd Gŵyl Dewi (Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Morgannwg neu Abertawe), neu mewn ymchwil a datblygu mewn busnes, diwydiant neu’r sector cyhoeddus.

Mae rhagor o wybodaeth am wneud cais ar gael yn http://www.welshcrucible.org.uk/, wrth  gysylltu â Penny Dowdney, Rheolwr Datblygu Sgiliau Ymchwil (KESS) T: 01248 382266, neu trwy anfon  ebost i: p.j.dowdney@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 8 Chwefror 2012