Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwpan Futsal Agoriadol Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn barod am y gic gyntaf ym Maes Glas

Ddydd Sadwrn 22 Mai, bydd 28 o dimau  o Gymru benbaladr yn dod i Brifysgol Bangor i gystadlu am Gwpan Futsal cyntaf Cymdeithas Bêl-Droed Cymru a’r cyfle i ymgymhwyso ar gyfer Ewrop.  

Bydd y digwyddiad yn cychwyn gyda chystadleuaeth Gogledd Cymru a De Cymru, a Chanolfan Chwaraeon Maes Glas yn croesawu cymal gogleddol y gêm gyflym hon.  Mae gwobrau gwerth cyfanswm o £4,500 i’w hennill, yn ogystal â’r anrhydedd o godi Cwpan Futsal Cenedlaethol  Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Mae FIFA, UEFA a Chymdeithas Bêl-droed Cymru i gyd yn cydnabod Futsal fel fersiwn swyddogol pêl-droed 5 bob ochr.  Bydd nifer y timau’n cystadlu ar gyfer y Cwpan yn cynyddu yn ystod y blynyddoedd nesaf, i gynnwys cystadlaethau i ferched, ieuenctid a chwaraewyr anabl.

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2011