Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwrs Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor yn ystod cyfyngiadau symud cyfredol COVID-19

Cyfres o Ddarlithoedd Dylunio o dan Gyfyngiadau Symud gyda Jude Pullen.

Mae cyfyngiadau symud cyfredol COVID-19 wedi rhoi terfyn ar ddysgu wyneb yn wyneb mewn Prifysgolion. Mae cyrsiau dylunio wedi canslo digwyddiadau fel Sioeau Gradd Dylunio, ac mae Prifysgol Bangor hefyd wedi canslo Cynhadledd Ddylunio flynyddol hynod Bangor i fyfyrwyr y graddau BSc Dylunio Cynnyrch a'r MSc Dylunio ac Arloesi, sy'n dod ag arbenigwyr o'r diwydiant a myfyrwyr ynghyd. Golygai hynny fod y myfyrwyr yn colli allan ar elfen allweddol o brofiad y myfyrwyr a'r dysgu.

Un o gwestiynau allweddol y cwrs dylunio cynnyrch oedd 'Sut allwn ni weithio o fewn y cyfyngiadau cyfredol a dal i ymgysylltu ag arbenigwyr y diwydiant a chynnig profiad dysgu gwerthfawr i'n myfyrwyr dylunio a pharhau i estyn allan i'r gymuned ehangach'.

Mae Cyfres y Darlithoedd Dylunio o dan Gyfyngiadau Symud yn ceisio ateb yr angen hwn. 

Ar y cyd â Jude Pullen (Technolegydd ac Arbenigwr Prototeipio sydd â chefndir yn niwydiant trwy ei waith gyda Dyson, Sugru a LEGO), crewyd cyfres bwrpasol o ddarlithoedd a'u curadu'n ofalus i ddarparu profiadau dysgu gwerthfawr nid yn unig i fyfyrwyr Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor ond i bob myfyriwr dylunio. Mae Jude wedi siarad deirgwaith yng nghynhadledd Ddylunio Bangor ac mae hefyd yn adnabyddus am ei ymddangosiadau ar Big Life Fix ar BBC 2 gyda Simon Reeve a Great British Inventions Channel 4 gyda Syr David Jason.
Bydd y 'Gyfres Darlithoedd Dylunio o dan Gyfyngiadau Symud' yn fwy na chyfres arall o gyrsiau ar-lein; byddant yn rhyngweithiol ac yn defnyddio nodweddion newydd y llwyfannau cymdeithasol fel fideos You Tube sydd wedi'u recordio ymlaen llaw a sgyrsiau byw rhwng Jude a'r myfyrwyr.

Bydd rhai o'r darlithoedd hefyd yn rhoi sylw i'r materion cyfredol sy'n wynebu llawer o raddedigion dylunio sef dod o hyd i waith, gweithio a chydweithio o bell yn ystod y sefyllfa bresennol.

https://www.youtube.com/user/JudePullen 

https://www.bangor.ac.uk/education-and-human-development/design/lockdown-design-lecture.php.en 

Dywedodd Chloe Shaw,  myfyrwraig yn ei hail flwyddyn sy'n astudio dylunio cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor mewn neges Instagram:“Gwylio cyflwyniad Jude Pullen i’r gyfres ddarlithoedd o dan gyfyngiadau symud at yr wythnosau nesaf!

 Dyma ffordd wych o gadw ymdeimlad o normalrwydd fel dylunydd, o ystyried holl brofiad gwych Jude a'r hyn sydd ganddo i'w rannu gyda ni! Rwy'n ddiolchgar iawn i @productdesignbangor am ein helpu trwy'r amser anodd hwn gyda'r darlithoedd ar-lein, galwadau fideo tîm fel dosbarth a sefydlu hyn gyda Jude oherwydd bod ein cynhadledd ddylunio wedi'i chanslo!”

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020