Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cydnabyddiaeth Ryngwladol i Adran Seicoleg Bangor

Wrth i Seicoleg ym Mangor ddathlu hanner canrif ers sefydlu'r adran, pwysleisiwyd statws ac enw da'r adran ar y llwyfan byd-eang unwaith eto ar sail ei safle yn nhabl pwnc Seicoleg yn y QS World University Ranking. Am yr ail flwyddyn yn olynol mae Ysgol Seicoleg Bangor, sy'n un o'r rhai mwyaf ym Mhrydain, wedi dod i'r 100 uchaf o adrannau Seicoleg drwy'r byd.

Yn y grŵp 51-100 o adrannau (dim ond y 50 adran uchaf sy'n cael union safleoedd yn y tabl), gosodwyd Prifysgol Bangor gyda sefydliadau fel Prifysgol Cornell , Prifysgol Johns Hopkins a Penn State University yn yr Unol Daleithiau, a Phrifysgolion Chaerefrog, Caerdydd a Birmingham yng ngwledydd Prydain a Choleg Trinity, Dulyn. Fe wnaeth Bangor berfformio'n well na llawer o adrannau seicoleg adnabyddus na lwyddodd i gyrraedd y 100 uchaf, yn cynnwys Dartmouth College, Ohio State University a  Vanderbilt University yn yr Unol Daleithiau a  St Andrews, Durham, Nottingham ym Mhrydain a'r City University of Hong Kong.

Roedd yr Athro Charles Leek, Pennaeth Seicoleg, yn hynod falch o'r canlyniad ac meddai "Pan ydych chi'n gweld cymaint o brifysgolion adnabyddus iawn sy'n is na ni yn y tabl mae'n galonogol meddwl bod y rhagoriaeth mewn ymchwil ac addysgu yn yr Ysgol Seicoleg ym Mangor yn cael ei chydnabod yn gynyddol ar y llwyfan byd-eang. Rydym yn 50 oed eleni a chyda staff a myfyrwyr yn cael eu denu yma o bob rhan o'r byd, ac ymchwil o fri rhyngwladol, nid ydym erioed wedi bod cyn gryfed."

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2013