Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cydweithio ag arlunydd i gyflwyno Cymdeithaseg ar ffurf cofiadwy

Mae dau academydd o Brifysgol Bangor wedi cydweithio â’r cartwnydd Huw Aaron er mwyn cyflwyno maes pwysig Cymdeithaseg ar ffurf hwyliog a chofiadwy yn y Gymraeg, gyda’r gobaith y bydd yn annog mwy o siaradwyr Cymraeg i ddilyn gyrfa yn y maes.

Mae’r Cyflwyniad i Gymdeithaseg yn rhan o becyn o adnoddau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg, ac wedi ei ysgrifennu gan Dr Cynog Prys a Dr Rhian Hodges, sy’n aelodau o Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Meddai Dr Cynog Prys, “Roedd Rhian a minnau wedi astudio Cymdeithaseg Lefel A ac wedi gwneud gradd Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg yma ym Mhrifysgol Bangor, ond roedd bron yr holl adnoddau a oedd ar gael yn Saesneg. Wedi i’r ddau ohonom gychwyn gyrfa fel darlithwyr, roeddem yn benderfynol o greu adnoddau penodol iaith Gymraeg ar gyfer ddisgyblion a myfyrwyr Cymru. Roedden ni hefyd yn gweld yr angen i greu adnoddau oedd yn sôn am Gymru ac nid yn gyfieithiad yn unig. Mae’r gyfres hon wedi rhoi’r cyfle i ni wneud y ddau beth, wrth i ni gyfeirio at astudiaethau Cymreig a chael y cyfle i gyfeirio atynt yn yr iaith Gymraeg.”

Y Cyflwyniad i Gymdeithaseg yw’r drydedd gyfrol yn y gyfres hyd yn hyn, ac mae ar gael drwy Borth Adnoddau gwefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn addas i unigolion sy’n astudio lefel A neu unrhywun sy’n cychwyn ar astudio’r maes yn y brifysgol. Mae’n trafod beth yw cymdeithaseg, yn olrhain gwreiddiau hanesyddol ac athronyddol y maes, yn pwyso a mesur cysyniadau allweddol y maes a gwerth cymdeithaseg yn y byd go iawn.

Elfen bwysig o’r gyfrol newydd yw’r delweddau sydd ynddo gan y cartwnydd Huw Aaron, sydd wedi darlunio llyfrau, comics a chylchgronau di-ri.

Esbonia Dr Rhian Hodges, “Mae myfyrwyr yn dysgu mewn ffyrdd amrywiol, ac mae'n bwysig cydnabod gwerth yr elfen glywedol a gweledol wrth geisio dysgu cysyniadau cymdeithasegol. Mae’r pecyn yn defnyddio gwaith celf ar ffurf cartwnau Huw Aaron sydd yn drawiadol, ac o gymorth mawr i fyfyrwyr ddeall a chofio cysyniadau cymhleth, yn enwedig wrth iddynt adolygu pynciau amrywiol. Mae'r adnoddau’n rhai hwyliog, llawn hiwmor sy'n aros yn y cof ac sy'n dod â’r maes yn fyw.”

Ychwanegodd Dr Cynog Prys, “Ein gobaith ni ydi y bydd yr adnoddau yma yn ddeiniadol ac yn annog disgyblion ysgol a myfyrwyr yn y brifysgol i astudio’r pwnc yn Gymraeg a helpu i feithrin y genhedlaeth nesaf o gymdeithasegwyr iaith gymraeg. Mae’r byd, a Chymru, angen rhagor o gymdeithasegwyr er mwyn gwneud synnwyr o’r holl newidiadau sydd yn nodwedd mor ganolog o’n cymdeithas ni heddiw.”

I ddarganfod mwy am astudio y BA (Anrhydedd) mewn Cymdeithaseg a Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor cliciwch YMA

Linc uniongyrchol i’r cyhoeddiad YMA

 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Gorffennaf 2020