Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cydweithrediad a sut i'w feithrin yw thema allweddol sgwrs Bocs Sebon Gwyddoniaeth

Pippa BestonPippa BestonBydd Pippa Beston, sydd yn fyfyrwraig PhD yn Ysgol Seicoleg Bangor, yn teithio i Abertawe i gymryd rhan mewn digwyddiad Bocs Sebon Gwyddoniaeth ar 8 Gorffennaf. Mae hi’n rhan o draddodiad hir yn Ysgol Seicoleg Bangor o gymryd rhan yn y digwyddiad hwn, gan ddilyn yn ôl troed yr Athro Emily Cross a Dr Kami Koldewyn.

Barn Pippa yw bod hygrededd gwyddoniaeth ac 'arbenigwyr' dan warchae yn yr hinsawdd wleidyddol sydd ohoni a chred ei bod yn bwysig iawn bod y cyhoedd yn dod wyneb yn wyneb â gwyddoniaeth yn eu bywydau beunyddiol ac yn deall beth ydyw, sut mae'n gweithio a pham ei bod mor hanfodol i ddatblygiad cymdeithas. Dywedodd Pippa, "Mae bod yn rhan o ddigwyddiad megis y Bocs Sebon Gwyddoniaeth a chael annog pobl i ymddiddori mewn ymchwil wyddonol ac i feddwl yn yr un ffordd â gwyddonwyr yn gyfle cyffrous. Dw i'n edrych ymlaen yn fawr at fy nghyfle cyntaf i estyn allan at y cyhoedd a siarad am seicoleg gymdeithasol a chydweithio."

Yn ei hymchwil, mae hi ar hyn o bryd yn edrych ar gydweithrediad a'r amodau lle gall ffynnu a dirywio. Tra bu'n gwneud ei PhD, bu'n edrych ar swyddogaeth cosbi fel rhan o gydweithredu, e.e. enwi a chywilyddio o gymharu â dirwyon ariannol. Dywedodd Pippa, "Dw i hefyd wedi darganfod bod yr amgylchedd cymdeithasol lle mae'r rhyngweithiadau hyn yn digwydd yn gwneud gwahaniaeth o ran penderfyniadau pobl i gydweithredu, gan newid pa mor effeithiol yw gwahanol gosbau. Dw i'n edrych ymlaen yn fawr at ennyn diddordeb y cyhoedd wrth drafod yr ymchwil yma ynglŷn â sut y gall seicoleg gynnig atebion i ni am sut i feithrin cydweithredu sefydlog rhwng unigolion a chymdeithasau."

Yr Athro Guillaume Thierry yw goruchwyliwr Pippa a nododd "Roeddwn i wedi gwirioni cael clywed y bydd Pippa yn rhoi sgwrs yn nigwyddiad Bocs Sebon Gwyddoniaeth Abertawe 2017. Mae Pippa yn fyfyrwraig PhD siriol a disglair ac mae ganddi lawer iawn o empathi ac ymwybyddiaeth gymdeithasol. Mae hi'n un o'r myfyrwyr prin hynny sy'n poeni, nid yn unig am ansawdd y wyddoniaeth y mae hi’n ymdrin â hi, ond hefyd, am berthnasedd ei hymchwil i gymdeithas. Mae Pippa yn ysbrydoliaeth i'w chyd-fyfyrwyr ac mae cael rhoi'r sgwrs hon yn y digwyddiad bocs sebon yn gydnabyddiaeth o'i hysgogiad a'i hymrwymiad."

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2017