Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfle i gyfarfod â’r Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhorthaethwy

Gwahoddir chi i alw heibio Llong Ymchwil y Prince Madog ac i ymweld â’r Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor.

Llong Ymchwil y Prince MadogLlong Ymchwil y Prince MadogMae Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn agor ei drysau i’r cyhoedd ar Ddydd Iau 9fed o Fehefin rhwng 2yp a 8yh. Yn ogystal â chael y cyfle i ymweld â’r arddangosfeydd yn adeilad Craig Mair ac adeilad Kirby Laing, sy’n cael ei adnabod yn lleol fel Pafiliwn y Pier, gall y cyhoedd ymweld â Llong Ymchwil y Prince Madog. Pwrpas y diwrnod yw codi adnabyddiaeth am broffil yr Ysgol Gwyddorau Eigion ac amlinellu pwysigrwydd ymchwil a busnes morol i ddyfodol economaidd Cymru.

“Fel sefydliad rhyngwladol blaenllaw yn y maes ac yn un o’r adrannau dysgu mwyaf yn Ewrop, mae’r Ysgol Gwyddorau Eigion yn gwerthfawrogi’r cyfle yma i rannu ein profiadau,” meddai’r Athro Chris Richardson, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor. Mae gwahoddiad i’r gymuned leol ddod i’r digwyddiad yma am ddim i gael cyfarfod a thîm yr Ysgol Gwyddorau Eigion. Mae’r digwyddiad yn rhan o ‘Wythnos Genedlaethol y Prifysgolion’ (13eg i 19eg o Fehefin), ymgyrch genedlaethol sy’n amlygu buddion prifysgolion o fewn cymdeithasau ym Mhrydain.

“Rydym yn gweithio’n galed i ddatblygu Cymru fel canolfan byd eang yn y maes gwyddorau a thechnoleg forol ac arfordirol drwy ein prosiect SEACAMS yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion. Ymunwch â ni i gael gweld rhai o agweddau blaenllaw y maes morol arwaith,” meddai Dr Gay Mitchelson-Jacob, Rheolwr Prosiect SEACAMS. “Ein bwriad yw dangos ein gwaith i bobl leol er mwyn creu gwell dealltwriaeth o’n prosiectau ymchwil a’r dysgu rydym yn ei wneud yma,” meddai’r Athro Jago, Pennaeth Coleg Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2011