Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyflwyno Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn 2013

“Mae’n dal i wneud yn siŵr ein bod yn iawn”, “Roedd yn fy nhrin gyda pharch”, “Mae wedi mynd y tu hwnt i’r hyn oedd angen iddo’i wneud ac mae’n debyg y bydd yn parhau i wneud hynny am weddill ei amser yma”, “ Mae’n rhan fawr o’n grŵp o gyfeillion”…

Mae’r teyrngedau a’r ganmoliaeth gynnes yma’n dod o enwebiadau dros un myfyriwr penodol ar gyfer Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn Prifysgol Bangor.

Yr Athro John G Hughes, Is-Ganghellor, yn cyflwyno'r Wobr i Nathan Gibbons.Yr Athro John G Hughes, Is-Ganghellor, yn cyflwyno'r Wobr i Nathan Gibbons.Nathan Gibbons, sy’n 20 oed ac yn hanu  o Grimsbury, yn Banbury, Swydd Rhydychen yw’r myfyriwr dan sylw, ac ef a enillodd y wobr am ei waith diflino fel Arweinydd Cyfoed. Derbyniodd wobr o £50 a thlws. Mae Nathan yn astudio Seicoleg Glinigol ac Iechyd yn y Brifysgol ac mae’n gyn ddisgybl yn Ysgol Banbury.

Gwirfoddolodd Nathan fel Arweinydd Cyfoed, wedi ei ddylanwadu gan ei brofiadau ei hun o dan Arweinydd Cyfoed a fu’n cadw llygad arno yn ystod ei wythnosau cyntaf yn Ysgol Seicoleg y Brifysgol.

Meddai Nathan: “Roeddwn yn meddwl bod myfyrwyr eraill yn haeddu’r un lefel o gefnogaeth, os nad gwell, ag y ces i.”

“Yn fy ngwaith fel Arweinydd Cyfoed, rwyf wedi cael fy syfrdanu gan sut y gwnaeth pobl dyfu a blodeuo o fewn wythnos o dderbyn ychydig o gefnogaeth.”

nathan Gibbons.nathan Gibbons.Disgrifiodd Nathan sut y derbyniodd hyfforddiant ar gyfer y gwaith ar ôl iddo wirfoddoli a chael ei ddethol.

Mae Cynllun Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol yn cynorthwyo myfyrwyr newydd wrth iddynt addasu i fywyd prifysgol. Mae’n eu paru â myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn, sydd wedi derbyn hyfforddiant i’w galluogi i gynorthwyo eu cyd-fyfyrwyr. Mae’r Arweinwyr Cyfoed yn mentora’r myfyrwyr, yn trefnu gweithgareddau cymdeithasol ac yn helpu’r myfyrwyr newydd i gymdeithasu ac i gynefino â’r ddinas a’r Brifysgol. Byddant yn rhoi cyngor a gallant gyfeirio’r myfyrwyr newydd at gefnogaeth academaidd neu fugeiliol os bydd angen.

Mae’r Cynllun yn un o’r cynlluniau mwyaf o’i fath yn y wlad ac wedi bod yn ymestyn ac ehangu am dros 15 mlynedd ers y project peilot cyntaf.

Ar ddiwedd y flwyddyn mae pob myfyriwr blwyddyn gyntaf a blwyddyn gyntaf ôl-radd yn cael cyfle i enwebu  gwirfoddolwyr ar gyfer y wobr flynyddol. Eleni, enwebwyd dros 40 o blith yr Arweinwyr Cyfoed, ynghyd ag enwebiadau dros Lysgenhadon Ôl-radd ac Arweinwyr Astudiaethau Academaidd, a dyfarnwyd Nathan ar gyfer y wobr.  Gwobrwywyd Nathan mewn digwyddiad lle mynegwyd diolch i’r holl wirfoddolwyr am eu cyfraniad gwerthfawr i fywyd myfyrwyr y Brifysgol.

Dewisodd Nathan astudio ym Mangor oherwydd: “Heb sôn am yr enw da sydd i Ysgol Seicoleg y Brifysgol, doeddwn i ddim eisiau symud i ddinas fawr: mae Bangor yn ddinas fach ac mae ganddi bob dim rydw i  angen, felly rydw i’n teimlo’n ddigon cysurus yma.”

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2013