Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfres Radio i Goffhau'r Marw o Irac ac Affganistan

Yn sgil ymchwil i ohebu rhyfel gan ddarlithydd o Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau, mae cyfres ffeithiol yn cael ei darlledu ar BBC Radio Wales y mis yma.

Ymchwil i ohebu rhyfel gan ddarlithydd newyddiaduraeth, Dr Llion Iwan, oedd y man cychwyn i'r gyfres 'The Welsh Fallen.'

'Ynghanol yr ymchwil clywais am fam oedd yn ymweld gyda bedd ei mab yn ddyddiol, gydag ysgol feithrin gerllaw a ffordd brysur, ac y swn o'r ddau wrth i bobl fwrw mlaen gyda'u bywyd bob dydd yn cynddu ei galar. Credwn fod modd i dynnu sylw y gynulledifa tuag at y dioddef yma, ac i bortreadu'r milwyr hefyd. Yn rhy aml canolbwyntio ar eu marwolaethau yr ydym, nid eu bywydau.'
Dr Owain Llwyd o'r Ysgol Gerdd gyfansoddodd y gerddoriaeth ar ei chyfer, ac fe gafodd hyn ei berfformio gan georddorfa symffoni Skopje yn Macedonia.

"Mae cael cerddorfa fel hyn yn brin iawn yn y diwydaint, ond diolch i wybodaeth a chysylltiadau Owain fe gafwyd darn o gerddoriaeth arbennig,' meddai Llion.


Cafodd y bennod gyntaf ei darlledu Tachwedd 6, ac mae'r nesaf ar Dachwedd 11 a 13, 10.30am.
Mae'n bosib gwrando ar y gyfres ar iplayer:

http://www.bbc.co.uk/iplayer/radio/bbc_radio_wales

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2011