Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfrifiad mewn Cymraeg clir

 Bydd dylanwad Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor i’w brofi ym mhob cartref yng Nghymru dros yr wythnosau nesaf wrth i holiaduron Cyfrifiad 2011 gael eu llenwi.

 Bydd dylanwad Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor i’w brofi ym mhob cartref yng Nghymru dros yr wythnosau nesaf wrth i holiaduron Cyfrifiad 2011 gael eu llenwi. Mae Eleri Jones o Uned Cymraeg Clir y ganolfan wedi bod yn ganolog i’r gwaith o sicrhau bod y fersiwn Gymraeg yn un y gall siaradwyr Cymraeg ei deall a’i defnyddio yn ddidrafferth.

Yn dilyn beirniadaeth yn y gorffennol fod iaith y fersiwn Gymraeg yn anodd ac anystwyth, mae  swyddogion y Swyddfa Ystadegau wedi ymdrechu’n daer i sicrhau na fydd holiadur 2011 yn darllen fel cyfieithiad. Am y tro cyntaf yn hanes y cyfrifiad, mae holiadur Cymraeg 2011 wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â’r fersiwn Saesneg, a hynny gyda chefnogaeth tîm o arbenigwyr, yn cynnwys arweinydd Uned Cymraeg Clir Canolfan Bedwyr.

Meddai Eleri Jones: “Roedd yn bleser ac yn fraint cael bod yn aelod o’r Grŵp Cefnogi a oedd yn helpu swyddogion y Swyddfa Ystadegau i greu’r fersiwn Gymraeg o holiaduron Cyfrifiad 2011. Fy rôl i oedd ceisio cadw iaith yr holiaduron mor glir, syml a naturiol â phosib fel bod Cymry Cymraeg a dysgwyr o bob oed a gallu’n fodlon mynd ati i lenwi holiadur Cymraeg.“

Dywedodd Wyn Thomas, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Bangor: “Yn ogystal â’i gwaith yn cefnogi a datblygu defnydd o’r Gymraeg yn fewnol yn y Brifysgol, rydym yn falch iawn o’r modd y mae Canolfan Bedwyr yn rhannu ei harbenigedd yn allanol er budd yr iaith a’i siaradwyr.”

Meddai Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr: “Gyda strategaeth newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer y Gymraeg yn rhoi ei phrif bwyslais ar gynyddu defnydd o’r iaith, y mae gwaith yr Uned Cymraeg Clir yn magu arwyddocâd a phwysigrwydd cynyddol. Rydym yn edrych ymlaen at gynorthwyo rhagor o gyrff a sefydliadau i greu dogfennau cyhoeddus clir a dealladwy.”

 

Am ragor o wybodaeth am waith yr Uned Cymraeg Clir, cysylltwch ag Eleri Jones ar 01248 383242 neu e-bostiwch eleri.jones@bangor.ac.uk.

 

Am ragor o wybodaeth am waith Canolfan Bedwyr, cysylltwch â Dr Llion Jones ar 01248 388054 neu e-bostiwch llion.jones@bangor.ac.uk.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2011