Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyhoeddi’r gwerslyfr cyntaf ar Ynni Morol Adnewyddadwy

 Tyrbin agored i'r canol OpenHydro yn cael ei ddefnyddio: Llun drwy garedigrwydd OpenHydro. Tyrbin agored i'r canol OpenHydro yn cael ei ddefnyddio: Llun drwy garedigrwydd OpenHydro.Mae ffynhonnell bosib o ynni yn ein hamgylchynu – y môr – sy’n adnodd naturiol enfawr sydd â’r potensial i ddiwallu angen y byd am drydan sawl gwaith drosodd.

Gyda buddsoddiadau diweddar mewn ymchwil a datblygu, ac ymchwil academaidd ym maes ynni morol adnewyddadwy, fe’i hystyriwyd yn amserol i gynhyrchu gwerslyfr ar sylfaeni astudiaeth o’r pwnc.

Gwerslyfr gan yr arbenigwr ar ynni morol ym Mhrifysgol Bangor, Dr Simon Neill, mewn cydweithrediad â Dr Reza Hashemi ym Mhrifysgol Rhode Island, yw’r cyntaf felly, i’w cyhoeddi yn y maes newydd hwn.

“Mae’r llyfr wedi ei seilio ar ein ymchwil eang, ein dysgu a’n cydweithio gyda’r diwydiant ynni adnewyddadwy,” esbonia Dr Neill. “Mae Reza a minnau yn cynnal modiwlau a rhaglenni ar ynni cefnforol ar gyfer myfyrwyr israddedig a myfyrwyr ôl-radd.”

Yn benodol, Dr Neill yw sylfaenydd a Chyfarwyddwr Cwrs MSc mewn Ynni Morol Adnewyddadwy yn Ysgol Gwyddorau Eigion y Brifysgol.

Mae’r llyfr, sydd wedi ei gyhoeddi gan Elsevier, yn cynnwys amrediad o bynciau ynni morol adnewyddadwy, gan gynnwys sylfaeni cadwraeth ynni, ffiseg tonau ac ynni’r llanw, a sut i fesur, modelu a gwneud y defnydd gorau o adnodd ynni morol.

Mae Dr Simon Neill yn Ddarllenydd mewn cefnforeg ffisegol yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor.

Cyhoeddir y llyfr gan Elsevier, dan ei gwasg Academic Press. https://www.elsevier.com/books/fundamentals-of-ocean-renewable-energy/neill/978-0-12-810448-4

Mae’r cwrs MSc mewn Ynni Morol Adnewyddadwy wedi  bod yn rhedeg ym Mhrifysgol Bangor  ers tair blynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2018