Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyhoeddi safle dewisol y Parc Gwyddoniaeth

Heddiw, mae Parc Gwyddoniaeth Menai wedi cyhoeddi mai safle 50 erw yn Gaerwen yw safle dewisol y parc gwyddoniaeth newydd fydd yn gwasanaethu gogledd orllewin Cymru. Mae'r safle, sy'n eiddo i Gyngor Sir Ynys Môn ar hyn o bryd, yn un o dri safle ar Ynys Môn oedd ar restr fer tîm project y parc gwyddoniaeth.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, Cyfarwyddwr y Parc Gwyddoniaeth, "Ar ôl proses fewnol drylwyr, rwy'n falch iawn o gyhoeddi bod gennym safle dewisol i broject y parc gwyddoniaeth, fydd yn allweddol i greu swyddi da yng ngogledd orllewin Cymru. Bydd y parc yn gartref i brojectau ymchwil sy'n gysylltiedig â diwydiant ac ymchwil sy'n seiliedig ar wyddoniaeth, sydd naill ai'n rhan o Brifysgol Bangor eisoes neu'n rhan o fusnesau bach a chanolig neu gwmnïau mawr. Trwy gynnig adeiladau cyfoes a'r adnoddau diweddaraf, rydym yn gobeithio denu gweithgareddau ymchwil a datblygu busnesau bach a chanolig sydd â'r potensial i dyfu a chwmnïau mawr a rhai o'r ymchwilwyr gorau i Gymru.

"Bydd y parc yn adeiladu ar gryfderau Prifysgol Bangor mewn amryw o feysydd ymchwil, yn cynnwys ynni, gwasanaethau amgylcheddol, technoleg lân, peirianneg ac electroneg. Mae'r dystiolaeth i gyd yn dangos bod gan y meysydd hyn botensial mawr o ran creu swyddi gyda chyflogau llawer uwch na'r cyflog cyfartalog yng Nghymru ar hyn o bryd.

"Trwy ddewis Gaerwen fel y safle dewisol, gallwn fanteisio ar y cysylltiadau cryf ag Ynys Ynni Môn a'r ffaith bod Ynys Môn yn ardal fenter ddynodedig.  Ond dylid ystyried y parc yn gaffaeliad pwysig i ogledd orllewin Cymru i gyd. Rwyf eisoes wedi cael sgyrsiau cadarnhaol gyda thri awdurdod lleol yn yr ardal, sef Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy. Rwy'n sicr y bydd y parc o fudd i ogledd Cymru i gyd wrth iddo ddatblygu.”

Bydd Parc Gwyddoniaeth Menai yn gweithio gydag Ynys Môn, y cwmnïau cyfleustodau ac ymgynghorwyr i gadarnhau cynigion ar gyfer y safle, yn cynnwys y costau sy'n gysylltiedig â'r datblygiad. Bydd rhaid gwneud rhagor o waith hefyd i gadarnhau canlyniadau cychwynnol yr arolwg archeolegol. Gwneir y penderfyniad terfynol am y safle yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2013