Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyllido myfyrwyr i ddatblygu ymchwil mewn seicoleg

Ers degawd a mwy mae myfyrwyr wedi manteisio ar gyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddilyn doethuriaeth mewn prifysgolion ledled Cymru ac eleni bydd deg arall yn dechrau ar y daith honno am gyfnod o dair blynedd.

Bydd dau o’r myfyrwyr ymchwil newydd yn astudio yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor.

Bydd Gwennant Evans o Bwllheli yn cyfuno’r celfyddydau a’r gwyddorau drwy geisio deall sut mae plant ifanc yn ymateb i’r profiad o glywed a darllen barddoniaeth a darganfod beth yw’r cyswllt rhwng y ddau brofiad. Bydd wedi’i lleoli yn yr Ysgol Seicoleg ac yn cychwyn drwy recriwtio plant ifanc sy’n siarad Cymraeg fel iaith frodorol o ysgolion ledled Gwynedd ac Ynys Môn.

Mae David Parry o Gaernarfon wedi dewis tynnu ar brofiad personol o gael ei godi ar aelwyd Saesneg er mwyn darganfod beth sy’n rhwystro siaradwyr amharod y Gymraeg rhag defnyddio’r iaith. Ei nod yw ymgysylltu â’r garfan honno o’r boblogaeth sy’n deall Cymraeg ond ddim yn siarad yr iaith a chynyddu defnydd o’r iaith yn eu plith. Bydd yntau hefyd wedi’i leoli yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor.

Croesawodd yr Athro John Parkinson, Pennaeth yr Ysgol Seicoleg y myfyrwyr newydd gan ddweud:

“Mae gan ein hysgol nod bwysig i gynyddu nifer yr ymchwilwyr sy’n astudio seicoleg drwy gyfrwng y Gymraeg ac i’r perwyl hwn, rydym wedi cynyddu niferoedd ein staff a’n myfyrwyr cyfrwng Cymraeg  dros y degawd diwethaf. O ganlyniad i’r buddsoddiad hwn, bydd cynnydd sylweddol yn niferoedd y siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio ym maes seicoleg yng Nghymru

Estynwyd croeso arall i’r myfyrwyr newydd gan  Dr Awel Vaughan-Evans, cydlynydd cyfrwng Cymraeg yr Ysgol Seicoleg. Meddai:

“Rydym yn ymfalchïo yn lefel y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sy’n cael ei chynnig gan yr Ysgol ac yn ymrwymedig i’w chynyddu. Bydd croesawu’r ddau fyfyriwr newydd yma yn ein galluogi ni i gynnal lefel gyfredol y ddarpariaeth, a bydd yn ddi-os yn cyfrannu at yr ymchwil a wneir gan ein staff cyfrwng Cymraeg yma. Dangoswyd lled ac ansawdd yr ymchwil hwnnw yn ystod Cynhadledd Cyfrwng Cymraeg yr Ysgol a gynhaliwyd yn diweddar.”

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2016