Cymdeithas yn Anrhydeddu Sylfaenydd

Mae’r Athro Michael Rees o Brifysgol Bangor wedi cael ei wneud yn Aelod Er Anrhydedd o Gymdeithas y bu’n cynorthwyo i’w sefydlu.

Ac yntau bellach yn Athro Astudiaethau Cardiofasgwlaidd yn Ysgol Gwyddorau Meddygol y Brifysgol, roedd yr Athro Michael Rees yn un o bedwar Meddyg a sylfaenodd y Gymdeithas Ewropeaidd dros Radioleg y Galon 15 mlynedd yn ôl yn Fienna.

Dros y blynyddoedd, mae’r gymdeithas hon wedi tyfu’n sylweddol o ran aelodaeth a gweithgareddau.

Yr Athro Michael Rees oedd trydydd Llywydd y Gymdeithas, o 2008 tan 2011, ac wedyn y Llywydd diwethaf, o 2011 tan 2014. Croesawodd y cyfarfod cyffredinol yn 2013 yn Llundain, sef y tro cyntaf i’r cyfarfod ddod i’r DU.

Yn ystod tymor gwasanaeth yr Athro Rees, dechreuodd y Gymdeithas ddefnyddio arholiad y Bwrdd Ewropeaidd ym maes radioleg y galon, sef yr arholiad safonol yn Ewrop erbyn hyn ar gyfer radioleg y galon; yn awr, dechreuir ei ddefnyddio yn Asia hefyd fel arholiad Bwrdd. Yr Athro Rees hefyd oedd yr ymgeisydd cyntaf i sefyll yr arholiad.

Mae’r gymdeithas wedi tyfu, a’i haelodau erbyn hyn yn dod o holl wledydd Ewrop, ynghyd ag aelodau cysylltiol o bedwar ban y byd, gyda chysylltiadau agos â’r Cymdeithasau cyfatebol yn Asia a Gogledd America.

Wrth roi sylwadau ar y Dyfarniad, meddai Nicky Callow, Deon y Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad ym Mhrifysgol Bangor:

“Rwy’n llongyfarch yr Athro Rees ar y gydnabyddiaeth haeddiannol hon. Yn ddi-os, mae ei waith gyda’r Gymdeithas hon wedi rhoi Prifysgol Bangor ar y llwyfan Cenedlaethol.”

Meddai’r Athro Michael Rees:

“Rwy’n falch iawn fod radioleg y galon wedi cael ei sefydlu yn Ewrop, a’i bod, wrth gydweithredu â’n cymdeithasau cyfatebol yn Asia a Gogledd America, wedi gwneud cynnydd sylweddol ym maes delweddu yn ystod y 15 mlynedd ddiwethaf. Trwy ganolbwyntio ar ymchwil a hyfforddiant, rydym wedi sefydlu nifer gynyddol o arbenigwyr sy’n gallu darparu safon uchel iawn o ofal i ategu’r gwaith o ddiagnosio a thrin clefyd y galon.”

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2015