Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymhwyster Ôl-radd yn arwain at waith sy’n rhoi boddhad i Pam

Meddai Pam Martin am ei gwaith : “Tydi o ddim yn teimlo fel gweithio- dyna faint dwi’n ei fwynhau!”

Pam MartinPam MartinErs ennill cymhwyster ôl-radd o Brifysgol Bangor, mae Pam yn gweithio fel Swyddog Ymchwil a Chydlynydd Treialon yn y Brifysgol. Mae hi ar hyn o bryd yn recriwtio ac yn ymweld â phobol ledled gogledd Cymru, sydd wedi derbyn diagnosis o Glefyd Parkinson neu Alzheimer yn ddiweddar. Mae hi hefyd yn ymweld â phobol nad ydynt wedi cael diagnosis, ac yn ymweld â bron pawb yn eu cartrefi, er bod rhai yn dewis ymweld â’r Brifysgol. Mae gofyn i’r cyfranogwyr ymgymryd â thasgau meddwl syml. Mae’r rhain yn sylfaen i’r canlyniadau ymchwil, ac yn aml mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn mwynhau eu gwneud!

Mae Pam, sydd yn wreiddiol o Gaergybi, bellach yn byw ger Biwmares, ac i wneud y gwaith hwn mae angen y ddoethuriaeth a enillodd  ym mis Ionawr 2010.

Pam yn ei seremoni graddio yn ddiweddarPam yn ei seremoni graddio'n ddiweddarMeddai Pam; “Dwi’n credu mod i wedi bod yn lwcus i ddod o hyd i bwnc a gwaith dwi’n wir yn ymddiddori ynddynt. Dw i’n mwynhau teithio o amgylch y rhanbarth ac ymweld â phobol, clywed am eu bywydau hyd yn hyn, mae’n hynod o ddifyr. Dw i hefyd yn teimlo bod yr ymchwil dan ni’n ei gyflawni’n werth chweil gan ei fod yn ein helpu i ddeall clefyd Alzheimer a chlefyd Parkinson ychydig yn well.”

Wedi gadael yn ysgol yn 16 bu Pam, sydd yn awr yn 41, yn gweithio fel Nyrs Gynorthwyol, ond ar y pryd roedd hyfforddiant nyrsio’n newid a graddau’n cael eu cyflwyno. Doedd gan Pam ddim y cymwysterau na’r awydd i fynd i Brifysgol ar y pryd. Yn y cyfamser, trodd ei llaw at weldio, gweithio fel gwyliwr y glannau, bu’n rhan-berchennog ar gwch pysgota a nifer o swyddi eraill.

Daeth Pam i Brifysgol Bangor fel myfyrwraig hŷn wedi dilyn cwrs mynediad. Wedi iddi raddio mewn seicoleg, bu’n gweithio fel cynorthwyydd ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg am nifer o flynyddoedd, ond nid oedd wedi meddwl o ddifrif am wneud gradd bellach.

“Daeth y cyfle i astudio gradd MSc a Doethuriaeth ar y cyd ac fe’i gwelais fel cyfle i ddysgu mwy am y pwnc sy’n fy niddori a hefyd fel pedair blynedd arall o waith,” meddai.

Gall cymhwyster ôl-radd wella eich CV, gall agor drysau i gyfleoedd pellach yn eich gyrfa neu mewn gyrfa newydd.

Mae Ffair Cyrsiau Ôl-radd nesaf Prifysgol Bangor yn digwydd ddydd Gwener 18 Chwefror rhwng 12.00 - 2.00. Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn astudio ar lefel ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor ddod i’r Ffair, a dysgu mwy am y nifer helaeth o wahanol raglenni ôl-radd sydd ar gael. Gellwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad trwy fynd i wefan y Brifysgol: http://www.bangor.ac.uk/pgfair/contactus.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2011