Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymrawd Academi y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae gan Brifysgol Bangor ei hail Gymrawd erioed o Academi y Gwyddorau Cymdeithasol gyda Chymrodoriaeth i Howard Davis, Athro Theori a Sefydliadau Cymdeithasol yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae'r dyfyniad i’r Athro Davis yn nodi: “Mae ei gymdeithaseg arloesol wedi gwneud cyfraniadau pwysig i'n dealltwriaeth o hunaniaeth, iaith a diwylliant.”

Dywedodd yr Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro Graham Upton:

“Mae dod yn Gymrawd o sefydliad mor fawreddog yn arwydd o bwysigrwydd allbwn ymchwil yr Athro Davis. Diolchwn iddo am ei gyfraniad gwerthfawr i'w faes ac rydym yn ei longyfarch ar y gydnabyddiaeth sylweddol hon.”

Croesawodd Dr Peter Shapely Pennaeth yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol y newyddion gan ddweud:

“Mae'r Ysgol wrth ei bodd gyda'r newyddion am wobr o Gymrodoriaeth yr Academi Gwyddorau Cymdeithasol  i’r Athro Davis. Mae'n gydnabyddiaeth haeddiannol iawn o'i gyfraniad eang i'r ddisgyblaeth yn ogystal â'i rôl yn ei ddatblygiad o dan ei arweinyddiaeth ym Mangor. Hoffai pawb yn yr Ysgol gyfleu eu llongyfarchiadau cynnes i Howard ar dderbyn yr anrhydedd  o bwys hwn.”

Penodwyd Howard Davis yn Athro Theori Gymdeithasol a Sefydliadau ym Mhrifysgol Bangor ym 1997 ac roedd yn Bennaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol o 1999-2007. Cyn dod i Fangor bu’n gweithio ym mhrifysgolion Caint a Glasgow, lle'r oedd yn un o sylfaenwyr y Glasgow Media Group. Rhwng 2008 a 2018 roedd yn Gyd-Gyfarwyddwr Athrofa Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD).

Ei brif feysydd ymchwil yw damcaniaethau cymdeithasol diwylliant a chreadigrwydd; ffurfiannau a throsglwyddiadau diwylliannol mewn cymdeithasau ôl-Sofietaidd; hunaniaethau cymdeithasol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a dulliau ymchwil ar gyfer dadansoddiad cymdeithasegol o ddiwylliant, iaith a hunaniaethau. Mae ei brosiect diweddaraf yn rhan o ffrwd  ymchwil Gymdeithas Sifil WISERD ac mae'n archwilio profiadau cyfranogi ar lefel leol a'u goblygiadau ar gyfer gwahardd ac ehangu dinesig.

Mae'r Athro Davis ymhlith 73 o wyddonwyr cymdeithasol blaenllaw sy’n cael eu derbyn fel Cymrodyr ac mae'n ymuno â'r Athro Bob Woods, Athro Emeritws sydd newydd ymddeol yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ac arbenigwr ar ddementia a heneiddio, a gafodd y teitl hefyd.

Mae’r Academi Gwyddorau Cymdeithasol yn academi genedlaethol academyddion, cymdeithasau dysgedig ac ymarferwyr yn y gwyddorau cymdeithasol. Mae cymrodyr yn ysgolheigion ac ymarferwyr nodedig o'r byd academaidd a'r sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae'r Academi hefyd yn noddi Ymgyrch y Gwyddorau Cymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2019