Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymryd bath poeth yn helpu Tîm Cymru i baratoi ar gyfer gwres Gemau'r Gymanwlad yn Awstralia

Mae'n debyg y bydd y tymheredd yn uwch na 30°C ar yr Arfordir Aur yn Awstralia a bydd y gwres yn rhoi straen sylweddol ar yr athletwyr sy'n cystadlu yn Gemau'r Gymanwlad.

Bethan Davies, cerddwraig rasio gyda Tîm Cymru yn mwynhau bath poeth yn dilyn sesiwn hyfforddi.Bethan Davies, cerddwraig rasio gyda Tîm Cymru yn mwynhau bath poeth yn dilyn sesiwn hyfforddi.Er mwyn paratoi at y gwres, mae athletwyr Tîm Cymru wedi bod yn neidio i mewn i fath poeth ar ôl eu sesiynau hyfforddi. Meddai Rob Condliffe, sy'n ffisiolegydd yn Athrofa Chwaraeon Cymru ac sy'n helpu i baratoi athletwyr Tîm Cymru at Gemau'r Gymanwlad, "Mae'r bath poeth yn ddull ymarferol iawn sy'n seiliedig ar dystiolaeth o ddod i arfer â gwres". 

Mae hwn yn ddull effeithiol o ddod i arfer â gwres a chafodd ei ddatblygu gan yr Athro Neil Walsh a'i gydweithwyr ym Mhrifysgol Bangor. Dangosodd yr ymchwil gwreiddiol bod cymryd bath poeth ar ôl ymarfer mewn tywydd oer am chwe diwrnod yn gostwng tymheredd y corff wrth orffwys ac wrth ymarfer ac yn gwella perfformiad wrth redeg yn y gwres. Un o gryfderau'r dechneg hon yw ei bod yn fwy ymarferol na strategaethau confensiynol o ddod i arfer â gwres lle mae'n rhaid i'r athletwyr naill ai hyfforddi mewn gwres mewn siambr amgylcheddol neu deithio i wlad boeth i hyfforddi yn y gwres. 

Meddai Dr Sam Oliver, un o gydweithwyr yr Athro Walsh yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer y Brifysgol, "Y manteision perfformiad sylweddol sydd i'w cael yn y gwres a symlrwydd y dull yma wnaeth fy annog i rannu'r strategaeth bath poeth efo Chwaraeon Cymru yn fy rôl fel Ymgynghorydd Ffisioleg Amgylcheddol Sefydliad Gwyddorau Perfformiad Cymru".

Dywedodd Bethan Davies, sy'n gerddwraig rasio yn Nhîm Cymru ac sydd wedi bod yn defnyddio'r bath poeth wrth hyfforddi:

"Mae'n ddull anarferol a 'chydig yn rhyfedd o baratoi, ond mae'n hwyl, yn enwedig gan ei bod hi wedi bod yn oer y tu allan.

"Ro'n i'n poeni braidd pa mor boeth fyddai'r bath ar ôl i rywun ddweud y byddai'n 40 gradd ond a dweud y gwir mae'n ddigon hawdd dygymod efo'r gwres. Mi wnes i ddechrau trwy wneud 15 munud ac yna wneud 5 munud yn fwy bob tro - dwi hyd yn oed wedi trio'r dechneg yn Sbaen. Mae'n llawer haws na defnyddio siambr wres ac mi fedra i hyfforddi yn ôl yr arfer ac wedyn defnyddio'r bath yn lle gorfod defnyddio melin draed wrth hyfforddi sy'n gallu effeithio ar dechneg rhywun."

 

 

 

Llun: Bethan Davies, cerddwraig rasio gyda Tîm Cymru yn mwynhau bath poeth yn dilyn sesiwn hyfforddi

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2018