Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyn fyfyriwr Bangor wedi cael swydd gyda Theirw Coch Efrog Newydd.

Mae Ioan Llewelyn, 31, o Lanfairpwll yn Ynys Môn, a raddiodd o Ysgol Chwaraeon, Iechyd, a Gwyddorau Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor, wedi ei ddewis o blith cannoedd o ymgeiswyr i ymuno ag Academi lwyddiannus Efrog Newydd Teirw Coch yn ddiweddar.

Mae’r cyn rheolwr cynorthwyol a phennaeth datblygu ieuenctid tîm pêl droed Dinas Bangor, yn un o lond llaw o hyfforddwyr a gafodd eu dewis o bob rhan o Brydain yn dilyn dau gyfweliad yng Nghanolfan Chwaraeon Cenedlaethol Lloegr.

"Mae'n dipyn o gam i mi" meddai Llewelyn wrth Adran Chwaraeon BBC "Ond mae'n gyfle i weithio gyda chlwb proffesiynol a chyfle i gael profiad hyfforddi gwych."
Ychwanegodd: "Byddaf yn gweithio gyda thua 100 o blant, bechgyn a merched, ac mi fydd gen i ddau hyfforddwr cymwysedig arall gyda mi a byddwn yn dilyn cyfres strwythur hyfforddi. Mae’r academi wedi ei chynllunio i sicrhau bod yna ddilyniant naturiol o'r academi i mewn i'r tîm Teirw yn gyntaf. "

Dywedodd James Hardy, Dirprwy Bennaeth yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer: "Mae bob amser yn wych gweld ein myfyrwyr yn rhagori ac mae yn braf iawn gweld bachgen lleol fel Ioan yn cael y cyfle yma.

"Cwblhaodd ei raddau israddedig a Meistr gyda ni ac yn ystod y cyfnod hwnnw roedd
ei angerdd am hyfforddi a dod ar dalent i’r amlwg i weld i bawb.

"Nid oes amheuaeth ei fod wedi ei roi'r sgiliau a’r profiad a ddysgodd wrth astudio yma ar waith, ond ei lwyddiant ef yw hyn. Rwyf wrth fy modd ei fod wedi llwyddo! "

The Teirw Coch Efrog Newydd yn dîm pêl-droed proffesiynol Americanaidd ac maent wedi ei leoli yn Harrison, New Jersey. Maent yn cystadlu yng nghynghrair Pêl-droed America ac un o'u chwaraewyr mwyaf adnabyddus yw Thierry Henry.

James Hardy, Deputy Head at the School of Sport, Health and Exercise Sciences, said: "It is always great see our students excel but its particularly pleasing to see a local lad like Ioan have this fantastic opportunity.

“He completed his undergraduate and Masters degrees with us and during that time his passion for coaching and bringing on talent was obvious.

“No doubt he's putting into practice principles he learned while studying here, but this is his hard earned achievement. I'm delighted for him!"

The New York Red Bulls are a professional American Soccer team and are team based in Harrison, New Jersey. They compete in America's Major League Soccer and one of their most well known players is Thierry Henry.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2012