Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyn-fyfyriwr Bangor yn dychwelyd i ogledd Cymru fel arbenigwr Antiques Roadshow

Bydd cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn dychwelyd i ogledd Cymru fel arbenigwr ar gyfer y rhaglen boblogaidd BBC Antiques Roadshow yr wythnos hon. Ar ddydd Iau 4 Mehefin, bydd yr Antiques Roadshow yn ymweld â Phlas Newydd, Ynys Môn.

Un o'r arbenigwr wrth law fydd Justin Croft, a raddiodd o Fangor yn y 80au. Mae nawr yn llyfrwerthwr hynafiaethol wedi’i leoli yn Faversham. Bydd Justin yn teithio o gwmpas y byd i arddangos mewn ffeiriau llyfrau rhyngwladol a hyd yn hyn eleni mae wedi ymweld â Boston, San Francisco, Efrog Newydd a Pharis.

Mae Justin wedi bod gyda'r Antiques Roadshow ers 10 mlynedd. Ei ymweliad olaf â gogledd Cymru gyda'r rhaglen oedd Gerddi Bodnant ychydig flynyddoedd yn ôl.

Meddai Justin: "Rwy'n edrych ymlaen at ddod yn ôl i ogledd Cymru ac yn enwedig Ynys Môn, lle dreuliais lawer o amser pan roeddwn ym Mangor.

"Astudiais Hanes ac Archaeoleg rhwng 1986 a 1989 ac yr oeddwn wrth fy modd. Arbenigais mewn archaeoleg gynhanesyddol a lle gwell i astudio hyn? Mae Bangor wedi ei amgylchynu gyda safleoedd cynhanesyddol gydag Iwerddon o fewn cyrraedd. Roeddwn wrth fy modd gyda’r cwrs a'r lleoliad a byddwn yn argymell Bangor i unrhyw un.”

"Roedd y bywyd cymdeithasol yn wych ac roedd gan y Brifysgol gwir ymdeimlad o gymuned nad oedd ar gael mewn rhai prifysgolion 'cymudo' Lloegr. Roeddwn yn cerdded, seiclo a chwarae cerddoriaeth rhwng yr oriau hir yn Ystafell Lloyd yn y Llyfrgell! Fe wnes i hefyd gwrdd â fy ngwraig yno - Amanda Palmer a astudiodd Drama yn ystod yr un cyfnod."

Mae mynediad i’r Roadshow yng ngerddi Plas Newydd yn rhad ac am ddim, a bydd yr arbenigwr gyda diddordeb mawr i glywed am ‘Arwerthiant Mawr Môn’ yn 1904 a oedd yn cynnwys dros 40,000 eitem, ac a gafodd ei gynnal i adennill rhai o ddyledion 5ed Ardalydd Môn.

Gellir cael rhagor o wybodaeth yn: www.bbc.co.uk/antiquesroadshow

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015