Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn dychwelyd o Daith Ddringo yng Nghanada

Tom LivingstoneTom LivingstoneMae mynyddwr proffesiynol profiadol sy’n gyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor wedi dychwelyd yn ddiweddar o daith ddringo heriol ym mynyddoedd y Rockies yng Nghanada.

Graddiodd Tom Livingstone, 24, gyda gradd Gwyddor Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored o’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn 2013.

Yn wreiddiol o ardal Southampton, mae Tom wedi byw mewn nifer o lefydd gan gynnwys Chamonix yn yr Alpau Ffrengig ar ôl graddio, ond mae bellach wedi ymgartrefu yn Llanberis, y lleoliad perffaith i ddringo a dilyn gweithgareddau awyr agored.

Ar ôl graddio aeth Tom ar lawer o deithiau dringo ac mae wedi ennill cymwysterau hyfforddi gweithgareddau awyr agored yn cynnwys y Wobr Arweinydd Mynydd Haf. Mae bellach yn canolbwyntio ar ddringo ac yn gweithio tuag at y cymhwyster nesaf. Mae'n gweithio fel hyfforddwr llawrydd i gwmnïau lleol fel Snowdonia Adventures, ac mae hefyd yn ysgrifennu ac mae ei waith wedi cael ei gyhoeddi mewn nifer sylweddol o gylchgronau.

Yn gynnar yn 2015, cafodd Tom gynnig gan Jöttnar, cwmni dillad awyr agored technegol o Brydain, i fod yn rhan o’u tîm proffesiynol.

Dywedodd Tom: "Mae'n anrhydedd cael fy noddi gan Jöttnar. Maent yn rhoi llawer o gymorth i mi ar fy anturiaethau, fel darparu eu dillad rhagorol i mi. Rwy'n eu helpu i roi cyhoeddusrwydd i'r brand ac yn rhoi adborth ar eu cynnyrch. Mae'r brand yn ymfalchïo mewn creu dillad o ansawdd a pherfformiad uchaf, gan dalu sylw i fanylder. Mae hyn yn gefn mawr i mi, gan fod rhaid i mi allu  dibynnu ar fy offer pan fyddai’n dringo mynyddoedd o gwmpas y byd."

Tom yn dringo 'Greenwood/Jones' ar Mt TempleTom yn dringo 'Greenwood/Jones' ar Mt TempleAr ôl clywed am lwyddiant diweddar y dringwyr o Brydain Nick Bullock a Will Sim yn dringo rhai o'r mynyddoedd uchaf a mwyaf anghysbell yn y Rockies yng Nghanada, roedd Tom a'i ffrind Uisdean Hawthorn eisiau cael blas o’r un profiad.

Esboniodd Tom: "Buom yn dringo drwy gydol mis Medi gan ddilyn rhai o’r prif lwybrau alpaidd. Roedd yn cynnwys ychydig o bopeth - o groesi afonydd wedi’u rhewi, cerdded i fyny dyffrynnoedd coediog mawr, gwersylla yn yr eira o dan gopa’r mynydd, deffro yn gynnar a dringo creigiau a thros iâ nes cyrraedd y copa. Mae'r golygfeydd bob amser yn werth chweil ac yna’r cyfan sy’n weddill i’w wneud yw mynd trwy’r holl broses am yn ôl a dychwelyd i'r car ychydig ddyddiau'n ddiweddarach.

"Fe lwyddom i gwblhau llwybr o'r enw Greenwood/Jones ar Mt. Temple, a oedd yn wych, ond yr oedd rhaid brwydro drwy amodau gwael a thywydd cymysg. Dros weddill y daith gwnaethom ddringo llethrau sawl mynydd arall yn y Rockies, gan gynnwys Mt. Kitchener, Mt. Andromeda a Mt. Alberta.

Tom ar y llwybr 'Greenwood/Jones'Tom ar y llwybr 'Greenwood/Jones'Dyma’r haf poethaf a sychaf yng Nghanada ers tro, felly ni fu’r amodau eira a rhew yn ddelfrydol. Ein hymgais mwyaf arwyddocaol oedd dringo llwybr House/Anderson ar wyneb gogleddol Mt. Alberta, dim ond i gael ein rhwystro gan amodau gwael. Cyraeddasom waelod y mur pen uchaf, dim ond i orfod cymryd llwybr hir yn ôl. Roedd yn rhwystredig iawn, ond dyna yw natur y gêm, ac rydym yn benderfynol o ddychwelyd.''

"Y gaeaf yma byddaf yn dringo gyda bwyeill a heyrn dringo mewn eira a rhew yn yr Alban a'r Alpau. Yna, byddaf yn ymarfer yn galed yn ystod y gwanwyn er mwyn gallu gwneud y gorau o'r haf! Mae gen i ychydig o deithiau wedi’u cynllunio ac rwy’n awyddus i drefnu mwy, mae hefyd sôn am fynd i Batagonia yn hwyr yn 2016."

Straeon Perthnasol:
Her Dringo Alaska Myfyrwyr Bangor
Gwefan / blog Tom (Saesneg)

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2015